Aktuality

Predĺženie prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 - okrem psychológie

31.05.2021
Predĺženie prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 - okrem psychológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 sa predlžuje do 30.06.2021 - okrem psychológie. 

Podľa najnovšieho prieskumu fakulty je väčšina našich absolventov spokojná so štúdiom a prácu si nájdu do menej ako 3 mesiacov od ukončenia štúdia. Aj to sú dobré dôvody prečo študovať s nami. 

Informácie o konkrétnej katedre si môžete nájsť na stránkach katedry alebo na ich FB.

Uzávierka prihlášok:
Bc. a Mgr.: 30.06.2021 - okrem psychológie
PhD.: 15.07.2021

Prijímačky:
bez prijímacích skúšok - na základe výsledkov z profilových predmetov 
PhD.: august 2021

Všetky dôležité informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť