Aktuality

Prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v ak. roku 2021/2022