Aktuality

Spokojnosť absolventov so štúdiom na FF UCM a ich zamestnateľnosť na trhu práce