Aktuality

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022

28.01.2021
Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022
Všetky dôležité informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu

Podľa najnovšieho prieskumu fakulty je väčšina našich absolventov spokojná so štúdiom a prácu si nájdu do menej ako 3 mesiacov od ukončenia štúdia.

A to sú dobé dôvody. Preto si vyberte z našich študijných odborov a o budúcnosť máte postarané.

Informácie o ponúkaných študijných programoch nájdete v dokumente „Prijímacie konanie na ak. rok 2021/2022“ alebo v sekcii „Štúdium“ https://ff.ucm.sk/sk/studium/

Informácie o konkrétnej katedre si môžete nájsť na stránkach katedry alebo na ich FB.

Uzávierka prihlášok:
Bc. a Mgr.: 30. 4. 2021
PhD.: sledujte stránky danej katedry

Prijímačky:
bez prijímacích skúšok - na základe výsledkov z profilových predmetov 
PhD.: august 2021

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.