Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2015/2016

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2015/2016 - POZOR, predĺženie termínu podávania prihlášok + nové študijné špecializácie v ponuke !!!

Podrobný harmonogram k DOD

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave je rozdelený na dve časti. Prvú tvoria prezentácie jednotlivých katedier, ktoré sa budú v 30 minútových intervaloch striedať. Jeden 30 minútový cyklus pritom tvorí 15 minút profilová prezentácia katedry a 15 minút je na otázky. Samozrejme, záujemcovia sa budú môcť opýtať na čokoľvek počas celého dňa. Prezentácie budú prebiehať v miestnosti S 0.1 na prízemí hlavnej budovy UCM (Nám. J. Herdu 2).

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Filozofická fakulta UCM v Trnave pozýva na návštevu 

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvorí svoje brány pre širokú verejnosť a nádejných uchádzačov v stredu 18. februára. Od rána do poobedia bude pripravený program, ktorý bude prezentovať jednotlivé katedry fakulty, zameranie, uplatnenie uchádzačov a ďalšie informácie o štúdiu či o živote na univerzite.

Informácia o pridelení ubytovania pre študentov 1. ročníka na AR 2014/15

Informácia o pridelení ubytovania pre študentov 1. ročníka na AR 2014/15

Výsledky prijímacích skúšok na študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii

Výsledky prijímacích skúšok na študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii

Výsledky prijímacích skúšok na študijný program psychológia

Výsledky prijímacích skúšok na študijný program psychológia

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Deň otvorených dverí FF UCM
Dňa 11. februára 2014 sa v priestoroch FF UCM na nám. J. Herdu uskutoční Deň otvorených dverí, na ktorý srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na filozofickej fakulte.
Plagát.

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium 2014/15
Prihláška