Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UCM k situácii na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM

V posledných dňoch sa medzi študentmi histórie, ale i iných učiteľských aprobácií šíria dezinformácie o situácii na katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií.

Výsledky prijímacej skúšky - psychológia

Výsledky prijímacej skúšky - psychológia

Pozvánka na prednášku s prof. Bobette Huzovic

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM pozýva všetkých študentov a kolegov na prednášku „6 tipov, ako skvelo prezentovať v cudzom jazyku“. Prednáša profesorka Bobette Huzovic, ktorá na akademickej pôde našej fakulty prednáša pravidelne a každá jedna jej prednáška je veľkým zdrojom inšpirácie.

Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Informácie o prijímacom konaní na PhD. štúdium nájdete tu.

 
Historická gastronómia

Priatelia, gurmáni! Prijmite pozvanie na chutné podujatie Historická gastronómia, ktoré spoluorganizujú katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií a katedra etnológie mimoeurópskych štúdií.

Na Dni otvorených dverí UCM 2016 predstavíme všetky fakulty a inštitút

V sobotu 9. apríla sa v Novej aule UCM na Bučianskej ulici 4/A v Trnave uskutoční Deň otvorených dverí Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od 10-tej hodiny sa začnú prezentácie pre uchádzačov. Čítať ďalej...

Ako prebehol DOD FF 2016?

10. februára sa aj napriek nie úplne priaznivému počasiu dostavil na DOD FF 2016 celkom slušný počet uchádzačov. Záujem bol nielen o prezentácie študijných odborov, zaujali aj študentské organizácie, či originálny germanista Karol / viď fotoreport nižšie /.

Prémiové štipendium

Počas DOD boli vylosovaní výhercovia PRÉMIOVÉHO ŠTIPENDIA za AR 2015/2016. O prémiové štipendium hrá každý študent, ktorý sa zapísal do prvého ročníka buď na dennom, externom, bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe. Spolu štyria šťastlivci, ktorí boli vylosovaní, získavajú po splnení podmienok prémiové štipendium vo výške 500 eur. Výhercov bude kontaktovať tajomníčka FF.

Harmonogram DOD na FF UCM 2016

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave sa bude konať v stredu 10. februára 2016. Na návštevníkov, či maturantov alebo rodičov, čaká hlavný a sprievodný program.

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave sa bude konať v stredu 10. februára 2016. Na návštevníkov, či maturantov alebo rodičov, čaká hlavný program pozostávajúci z prezentácií jednotlivých katedier a sprievodného programu, ktorého súčasťou budú prezentácie študentov, napríklad z výskumov v Afrike či rôzne aktivity študentských organizácií a spolkov.