Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - etnológia

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - etnológia

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Prijímacie konanie na PhD. štúdium - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Dodatočné prijímacie konanie

Filozofická fakulta vyhlásila dodatočné prijímacie konanie pre študijný program psychológia v magisterskom stupni štúdia /do 9. 9. 2016, viac informácií tu/ a ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v PhD. stupni štúdia /do 20. 9. 2016, viac informácií tu/.   

Kultúrnohistorický cestovný ruch - kurz

Bližšie informácie o kurze - Kultúrnohistorický cestovný ruch nájdete tu.

Informácia o pridelení ubytovania na AR 2016/2017 pre študentov 1. ročníka

Pridelenie ubytovania študentom 1. ročníka FF UCM v Trnave v akademickom roku 2016/2017.

3. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017

3. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017. Verzia na stiahnutie.

3. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017

3. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017. Verzia na stiahnutie.

POZOR! Predĺženie prijímacieho konania na rozširujúce štúdium na AR 2016/2017

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2016/2017

POZOR! Predĺženie termínu prijímacieho konania na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2016/2017

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2016/2017

Stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UCM k situácii na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM

V posledných dňoch sa medzi študentmi histórie, ale i iných učiteľských aprobácií šíria dezinformácie o situácii na katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií.