Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Bakalári, chcete ušetriť?

Podajte si prihlášku na magisterské štúdium do konca apríla a získate 50 % zľavu z poplatku. Zostávajú Vám posledné dni do podania prihlášky so zľavou, tak neváhajte.

Predĺženie podávania prihlášok na psychológiu!

Termín podania prihlášky na Bc. študijný program psychológia sa predlžuje do: 13. 04. 2017.
Pre prihlášky na Mgr. študijné programy podané v termíne od 01. 04. do 28. 04. 2017 sa uplatňuje 50 % zľava z poplatku za prijímacie konanie.

Novinky o štúdiu na FF pre uchádzačov

Študuj učiteľskú dvojkombináciu, ktorú si sám vyberieš: 

nemecký jazyk a literatúra 
ruský jazyk a literatúra 
slovenský jazyk a literatúra 
výchova k občianstvu 
história
Univerzitný deň otvorených dverí na UCM v Trnave

Pozývame záujemcov o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave na univerzitný deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v piatok 10. marca 2017 od 9.30 hod. v priestoroch auly UCM na Bučianskej ul. v Trnave.

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 23. novembra od 9.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí hlavnej budovy Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Otvorenie akademického roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa bude konať dňa 26. septembra 2016 o 10.00 hod. v Aule UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave.

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - etnológia

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - etnológia

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Prijímacie konanie na PhD. štúdium - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Dodatočné prijímacie konanie

Filozofická fakulta vyhlásila dodatočné prijímacie konanie pre študijný program psychológia v magisterskom stupni štúdia /do 9. 9. 2016, viac informácií tu/ a ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v PhD. stupni štúdia /do 20. 9. 2016, viac informácií tu/.   

Kultúrnohistorický cestovný ruch - kurz

Bližšie informácie o kurze - Kultúrnohistorický cestovný ruch nájdete tu.