Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Mesiac frankofónie 2021

V rámci mesiaca frankofónie 2021 Filozofická fakulta UCM v spoluprácu so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny pripravila tento program, na ktorý sa môžu zahlásiť všetci francúzsky rozprávajúci učitelia alebo budúci učitelia či záujemcovia o učiteľské štúdium.

Spokojnosť absolventov so štúdiom na FF UCM a ich zamestnateľnosť na trhu práce

Filozofická fakulta UCM realizovala prieskum medzi svojimi absolventmi.
Pozrite sa, akí boli spokojní so štúdiom, a ako sa im podarilo naskočiť na trh práce: 

Výsledky dotazníka spokojnosti absolventov so štúdiom na FF UCM a ich zamestnateľnosť na trhu práce

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022
Všetky dôležité informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022
Všetky dôležité informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2020/2021 - AKTUALIZOVANÉ

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2020/2021

Ponuka štúdia rusistiky v MY Trnava

V MY Trnava bol zverejnený článok o ponuke štúdia na katedre rusistiky. Celý článok si môžete prečítať tu: https://mytrnava.sme.sk/c/22385341/milujete-jazyky-podte-studovat-rustinu-na-filozoficku-fakultu-ucm-v-trnave.html 

Application procedure for higher education - all important information to study on Faculty of Arts

Admission Procedure
Admission Procedure - Faculties - Academic Year 2020/2021
Basic information about University and Trnava

Deň otvorených dverí UCM

Dňa 12. 02. 2020 usporiadala UCM Deň otvorených dverí, na ktorom sa prezentovala i naša fakulta.
Každá katedra mala možnosť informovať potenciálnych záujemcov o svojom študijnom programe. A záujemcov bolo dosť. V aule veľmi pútavo prezentoval celú FF náš doktorand Lukáš Kurajda.
Veríme, že sa budúci akademický rok s mnohými študentmi aj osobne spoznáme.

Oznam o predĺžení prijímacieho konania na DPŠ a RŠ

Oznamujeme všetkým uchádzačom o doplňujúce pedagogikcé štúdium a rozširujúce štúdium, že prihlášky je možné posielať do 06. 09. 2019

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020 - 2. kolo (do 31. 7. 2019)

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020
Informácie o novom študijnom programe etnológia a blízkovýchodné štúdiá nájdete tu. Promo video tu.
Informácie o novom študijnom programe história a alikovaná história v kyberpriestore nájdete tu.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium nájdete tu.