Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

NOVÉ AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UCM V TRNAVE

Akreditačná komisia 26.1.2012 na svojom 63. zasadnutí potvrdila, že Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Filozofická fakulta je spôsobilá uskutočňovať nasledujúce študijné programy v dennej aj externej forme 2. (magisterského) stupňa vysokoškolského štúdia.

PRIJÍMACIE KONANIE 2012/2013

Podrobné informácie o študijných programoch, ktoré Filozofická fakulta UCM v akademickom roku 2012/2013 otvára nájdete v Informačnom dokumente.