Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Predĺženie prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 - okrem psychológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 sa predlžuje do 30.06.2021 - okrem psychológie. 

Prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v ak. roku 2021/2022

Oznamujeme, že prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v AR 2021/2022 je otvorené do 31.08.2021.

Brožúra študijných programov jednotlivých katedier FF UCM

Pripravili sme si pre Vás Brožúru zhrnutia študijných programov jednotlivých katedier Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Brožúra je k dispozícii TU.

PRIJÍMACIE KONANIE na Doplňujúce pedagogické štúdium

Oznamujeme všetkým uchádzačomdoplňujúce pedagogické štúdium v akademickom roku 2021/2022, že prihlášky je možné posielať do 31.08.2021.

Viac informácií nájdete TU.

Mesiac frankofónie 2021

V rámci mesiaca frankofónie 2021 Filozofická fakulta UCM v spoluprácu so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny pripravila tento program, na ktorý sa môžu zahlásiť všetci francúzsky rozprávajúci učitelia alebo budúci učitelia či záujemcovia o učiteľské štúdium.

Spokojnosť absolventov so štúdiom na FF UCM a ich zamestnateľnosť na trhu práce

Filozofická fakulta UCM realizovala prieskum medzi svojimi absolventmi.
Pozrite sa, akí boli spokojní so štúdiom, a ako sa im podarilo naskočiť na trh práce: 

Výsledky dotazníka spokojnosti absolventov so štúdiom na FF UCM a ich zamestnateľnosť na trhu práce

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022
Všetky dôležité informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022
Všetky dôležité informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2020/2021 - AKTUALIZOVANÉ

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2020/2021

Ponuka štúdia rusistiky v MY Trnava

V MY Trnava bol zverejnený článok o ponuke štúdia na katedre rusistiky. Celý článok si môžete prečítať tu: https://mytrnava.sme.sk/c/22385341/milujete-jazyky-podte-studovat-rustinu-na-filozoficku-fakultu-ucm-v-trnave.html