Veda a výskum

Podklady ku konaniu

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Olga Iermachkova, PhD.

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Simona Fraštíková, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - PhDr. Martin Priečko, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - PhDr. Katarína Welnitzova, PhD.
Podklady k habilitačnému konaniu - PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Peter Fraňo, PhD.

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Tomáš Čana, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - PhDr. Andrea Grominová, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu - PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
Podklady k vymenúvaciemu konaniu - izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir
Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. 
Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Juraj Miština, PhD.
Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.