Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Tomáš Čana, PhD.

1. Názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie systematická filozofia

2. Dátum doručenia žiadosti o habilitáciu: 02. 03. 2020

3. Žiadosť o habilitáciu

4. Téma habilitačnej práce: O pôvode pravidiel. Wittgenstein a jeho kritici 

5. Profesijný životopis

6. Zoznam publikačnej činnosti 

7. Prehľad plnenia kritérií pre habilitačné konanie

8. Oponenti:
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe, ČR)
posudok - prof. Kvasz 
doc. Petr Dvořák, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR)
posudok - prof. Dvořák
doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. (Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica) 
posudok - doc. Schmidt

9. Komisia:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – predseda komisie (FF UCM Trnava)
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Filozofická fakulta UK Bratislava)
doc. Eugen Zeleňák, PhD. (Filozofická fakulta KU Ružomberok)

Náhradník:  
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (Filozofická fakulta UK Bratislava)