Veda a výskum

Oznamy o prednáškach

Oznámanie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Andrey Grominovej, PhD.
Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Olgy Iermachkovej, PhD.

Oznámanie o inauguračnej prednáške doc. Mgr. Ing. Kataríny Seresovej, PhD.

Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Simony Fraštíkovej, PhD.

Oznámenie o habilitačnej prednáške PhDr. Martina Priečka, PhD.

Oznámenie o habilitačnej prednáške PhDr. Martiny Bocánovej, PhD.
Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Gabriely Chmelíkovej, PhD.

Oznámenie o habilitačnej prednáške PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD.
Oznámenie o habilitačnej prednáške  PhDr. Lukáša Gajarského, PhD.
Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Petra Fraňa, PhD.
Oznámanie o inauguračnej prednáške doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD.
Oznámenie o habilitačnej prednáške PaedDr. Moniky Hornáček Banášovej, PhD.
Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Tomáša Čanu, PhD.
Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Jany Tomašovičovej, PhD.
Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Matúša Porubjaka, PhD.
Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Alexandry Bitušíkovej, CSc.
Oznámenie o inauguračnej prednáške izr. prof. dr. Alji Lipavic Oštir
Oznámenie o habilitačnej prednáške PhDr. Kataríny Koštialovej, PhD.
Oznámenie o habilitačnej prednáške PhDr. Andrey Grominovej, PhD.
Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD. 
Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Juraja Mištinu, PhD.
Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Josefa Dohnala, CSc.