Správy a udalosti

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD.

5.11.2020

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverený predseda Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 5. 11. 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., docentky na FF UCM v Trnave, na tému „Alpskí drevorubači, Huncokári v Malých Karpatoch. Možnosti a perspektívy súčasnej revitalizácie potomkov špecifickej minority“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia 7106 (3.1.3). Aktuálne informácie k online prenosu inauguračnej prednášky budú zverejnené na https://ff.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konanie/