Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir

1. Názov študijného programu: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry

2. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesorku: 22. 05. 2018

3. Žiadosť o vymenovanie za profesorku 

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti 

6. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

7. Oponenti:
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (Filozofická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave)
prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc. (Filozofická fakulta PU, Prešov)

8. Komisia:
prof. Peter Ďurčo, CSc. (Filozofická fakulta UCM, Trnava) - predseda
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity, Brno)

Náhradníci:
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. (Pedagogická fakulta UK, Bratislava)
prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener (Filozofická fakulta UCM, Trnava)
Prof. Dr. Vlasta Kučiš (Filozofická fakulta Univerzity v Maribore)