Správy a udalosti

... o dianí na Filozofickej fakulte

UDIALO SA NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UCM V TRNAVE

Mesačná rubrika „UDIALO SA NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UCM V TRNAVE“ je PR aktivitou Oddelenia pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy, ktorá Vám prináša mesačný prehľad o aktivitách a úspechoch našich kolegýň a kolegov zo súčastí Filozofickej fakulty. Zozbierané informácie rovnako slúžia na evidovanie a monitorovanie aktivít zamestnancov a budú použité v správach a hodnoteniach.