Správy a udalosti

Online podujatie: Sci-fi filozofia: Post-humanizmus v sci-fi literatúre

8.6.2021

Dňa 8. 6. 2021 od 18:00 sa uskutočnilo zaujímavé online podujatie, ktoré organizovalo Centrum pre bioetiku Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Témami podujatia boli filozofické otázky: Čo nás čaká? Aká bude budúcnosť (bez) človeka? Čo ovplyvnilo autorov sci-fi literatúry a ich predstavy o budúcnosti?

Vo viacerých dielach sci-fi sa už od počiatkov tohto žánru pracuje s predstavou transformovania človeka. V rozmanitých podobách vyrozprávaných príbehov, opisujúcich stret ľudí s transformovaným človekom alebo mimozemšťanom, sú ľudské stereotypy, ľudská prirodzenosť i samotná humanistická paradigma vystavené konfrontácii a kritickej reflexii, ktorú do súčasnej humanistiky vniesol a rozvíja post-humanizmus.

Štúdie publikované v aktuálnom čísle World Literature Studies sa sústreďujú na identifikovanie trans-humánnych a post-humánnych tém a motívov vo vybraných príkladoch sci-fi literatúry a umenia (bioart, film a TV seriály) z perspektívy post-humanizmu. Poďte sa snami pozrieť na súčasné i klasické diela sci-fi literatúry očami filozofov, literárnych vedcov a politológov.

Prednášky viedli nasledujúci prednášatelia:
■ prof. Sýkora, ■ doc. Tomašovičová, ■ Lenč, PhD., ■ Lacko, PhD., ■ Odorčák, PhD., ■Suwara, PhD. z Centra pre bioetiku KFAF UCM, Katedry angličtiny a amerikanistiky FF UK, Ústavu svetovej literatúry SAV)
Moderátor: Jozef Lenč

Viac informácii na: https://www.facebook.com/events/764859477544304/?ref=newsfeed

Záznam z diskusie: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1439708683056624&ref=watch_permalink