Správy a udalosti

Voľby do Akademického senátu UCM a Akademického senátu FF UCM

8.4.2021

Voľby do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutočnili online formou dňa 8.4.2021 v čase od 10:00 do 13:00.

Výsledky volieb je možné nájsť TU.