Správy a udalosti

Online workshop - Problémovo orientované vyučovanie Soft-CLIL

1.7.2021

V rámci Projektu Erasmus+ 2018-1-SK01-KA201-046316, dňa 01.07.2021 organizovala Katedra germanistiky FF UCM online workshop venovaný problémovo orientovanému vyučovaniu cudzích jazykov Soft CLIL určený pre učiteľov z praxe aj budúcich učiteľov,

V rámci workshopu predstavili inovatívne učebné materiály nemeckého a ruského jazyka podľa metódy Soft CLIL, ktoré sa venujú reálnym témam zo života - matematika v každodennom živote, finančná gramotnosť a udržateľný turizmus. Skúsené učiteľky z projektového tímu prezentovali svoje skúsenosti s učebnicami vo výuke cudzích jazykov. Učebnice spolu s metodikou získal každý účastník zdarma.

Pozvánka SK - Pozvánka DE