Správy a udalosti

Videomost s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou

12.5.2021

Dňa 12. mája 2021 sa konal videomost s Belgorodskou štátnou národnou výskumnou univerzitou. Organizátorom konferencie bolo Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave a zúčastnili sa jej študenti slovenských univerzít. Filozofickú fakultu UCM zastupovali doktorandi z Katedry rusistiky FF UCM: Mgr. Linda Krajčovičová, Mgr. Zina Špačeková, Mgr. Igor Cintula, Mgr. Olesja Medukha, Mgr. Svetlana Cerepanova, Mgr. Jevgenija Kosheľkova a Mgr. Jevgenij Filippov.

S prezentáciou o Belgorodskej štátnej univerzite vystúpila riaditeľka Inštitútu medzinárodnej komunikácie a medzinárodných vzťahov, doktorka filologických vied O. N. Prochorovová, ktorá slovenským študentom porozprávala o nových možnostiach absolvovania stáže na danej univerzite a o perspektívnych oblastiach spolupráce.

Belgorodskú štátnu univerzitu spája so Slovenskom dlhodobé priateľstvo a spolupráca s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Na prahu sviatku Dní slovanskej písomnosti a kultúry vystúpil doktor historických vied, profesor Katedry medzinárodných vzťahov, zahraničných regiónov a politológie S. V. Morozov, ktorý sa podelil myšlienkami o súčasnom svete, slovanskej vzájomnosti a jej konvenčnej hierarchii.

Na online stretnutí boli tiež prítomní vysokoškolskí pedagógovia a študenti Tulskej štátnej pedagogickej univerzity L. N. Tolstého, ktorí sa aktívne zúčastnili živej diskusie na tému rusko-slovenských kultúrno-historických vzťahov a s kolegami sa porozprávali o svojich skúsenostiach.zdroj: https://www.facebook.com/rcvkbratislava/photos/pcb.5503756686364240/5503745746365334/