Správy a udalosti

Medzinárodná vedecká konferencia INTERLINGUA 2021

18.5.2021 - 19.5.2021

V dňoch 18. a 19. mája 2021 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia INTERLINGUA 2021, ktorú spoluorganizovala aj jedna z našich katedier, Katedra rusistiky FF UCM v Trnave. Konferencia prebiehala pri príležitosti 65. výročia Lipeckej štátnej technickej univerzity (LŠTU, Rusko). 

Na plenárnom zasadnutí odznel spoločný príspevok doc. PhDr. Andrey Grominovej, PhD. a prof. Josefa Dohnala, CSc. s názvom Восприятие дискурса художественных произведений в словацком вузе.

Viac na: https://www.facebook.com/Katedra.rusistiky.FF.UCM/photos/pcb.2260404170779626/2260395460780497/