Správy a udalosti

Rozhovor s prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie