Správy a udalosti

Workshop o internacionalizácii a rozvoji doktorandského štúdia

24.6.2021

V rámci Projekt Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375, dňa 24.06.2021 organizovala Katedra germanistiky FF UCM online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia. 

Online workshop bol organizovaný v spolupráci s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí n.Labem, ČR, a Univerzitou Wroclaw, PL. Predstavili koncepciu medzinárodného doktorandského programu, učebný materiál k výuke v doktorandskom štúdiu, možnosti publikovania doktorandov v novozaloženej platforme Doktorandenforum Auslandsgermanistik, v spolupráci s renomovaným vydavateľstvom Leipziger Universitätsverlag. Súčasťou workshopu bola i diskusia o aktuálnom stave doktorandského štúdia a jeho perspektívach v európskom priestore.

Pozvánka na podujatie.