Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Pozvánka na výlet
Filozofická fakulta
srdečne pozýva všetkých študentov a zamestnancov na celodenný výlet s názvom "Po stopách M. R. Štefánika", ktorý sa uskutoční dňa 7. mája 2013

Podaj si prihlášku na FF a využi tak možnosť získať  P R É M I O V É   Š T I P E N D I U M v rámci Bc. aj Mgr. denného a externého štúdia.

Pozvánka na prednášku
Historická spoločnosť UCM v spolupráci s katedrou histórie srdečne pozýva na prednášku Viedenská arbitráž, alebo vytýčenie novej hranice, ktorá sa uskutoční dňa 25. marca 2013 o 13.00 hod. v presklenej zasadačke rektora.

Akreditované jazykové certifikáty - spolupráca so spoločnosťou ETS
Vážené kolegyne, kolegovia, študenti. Naša univerzita zahajuje spoluprácu na báze partnerstva pri poskytovaní akreditovaných jazykových certifikátov so spoločnosťou Educational Testing Service (ETS). V tejto súvislosti Vás pozývame na stretnutie so spoločnosťou ETS, ktoré sa uskutoční dňa 26. 3. 2013 o 10.00 hod. v kine OKO.
program stretnutia

Pozvánka na prednášku
Historická spoločnosť UCM v spolupráci s katedrou histórie srdečne pozýva na prednášku s názvom Príbehy a spomienky kňaza Šebastiána Laba, ktorá sa uskutoční 19. marca 2013 o 18.00 hod. v miestnosti S 0.5.

Letná škola v Číne
Letnú školu v Číne pravidelne organizuje niekoľko európskych univerzít v spolupráci s čínskymi vysokými školami. Prihlášky je možné posielať do 25. 3. 2013. Komunikačným jazykom je výhradne angličtina.

Študentská kvapka krvi UCM
Dňa 21. marca 2013 (štvrtok) od 8.00 - 10.30 sa v presklenej zasadačke rektora, v budove UCM opäť uskutoční podujatie s názvom Študentská kvapka krvi UCM. Neváhajte a príďte aj vy darovať túto životodarnú tekutinu.      

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie  na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

„Spolupráca s Innsbruckom sa úspešne rozvíja...“
Začiatkom marca 2012 sa 5-členná skupina doktorandov katedry germanistiky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod vedením prof. Georga Schuppenera zúčastnila týždňového metodického seminára s názvom „Sprachgeschichte und mathematische Linguistik“ na hosťujúcej univerzite v Innsbrucku.