Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Rozvrh hodín na LS 2012/13 pre externé štúdium - aktualizácia
1. roč. Bc. NJOK
2. roč. Bc. NJOK
1. roč. Bc. SLAN
2. roč. Bc. SLAN
1. roč. Mgr. SLAN
2. roč. Bc. SLJA
2. roč. Mgr. SLJA
2. roč. Bc. HIVO

V prípade akýchkoľvek otázok prípadne problémov s rozvrhom kontaktujte prosím fakultnú koordinátorku PaedDr. Evu Frýdkovú, PhD. na eva.frydkovajohn(zav.)doeucm.sk alebo 033/5565 284.

Študenti POZOR!
Časopis Parazol vyhlasuje novú spisovateľskú SÚŤAŽ. Svoje príspevky môžete posielať do 30.4.2013 na parazol.ucmjohn(zav.)doegmail.com.

Nariadenie dekana o zápise predmetov
Podľa §11 odstavec 10 študijného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa zmeny v zápise predmetov môžu vykonať najneskôr do dvoch týždňov po začiatku vyučovania v príslušnom semestri výlučne z dôvodov rozvrhovej kolízie alebo v prípade, ak výučba predmetu bola oficiálne zrušená. Aj v tomto prípade musí študent dodržať zásady platné pre zápis predmetov.

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave vzniklo v súlade so Štatútom UCM v Trnave Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, ktorého cieľom je pomoc a podpora študentov všetkých fakúlt a inštitútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v týchto oblastiach:

Pozvánka na výstavu
Historická spoločnosť pri UCM Vás pri príležitosti 65. výročia udalostí Februára 1948 srdečne pozýva na výstavu s názvom Víťazný február.

Kontrola zimného semestra

Dňom 15.2.2013 skončilo skúšobné obdobie zimného semestra v akad. roku 2012/2013. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do AISu zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Oznamujeme všetkým študentom denného štúdia na FF UCM, že rozvrhy na letný semester AR 2012/13 sú k dispozícii v AISe. V prípade problémov so zobrazením rozvrhu kontaktujte prosím Mgr. Noru Dostálovú na nora.dostalovajohn(zav.)doeucm.sk alebo na tel. čísle 033/5565 198.

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvorila svoje brány potenciálnym záujemcom o štúdium počas Dňa otvorených dverí. Podujatie sa uskutočnilo 7. februára 2013, pod záštitou dekana fakulty prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc..

Súťaž Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ)
Dekan filozofickej fakulty UCM v Trnave a prodekan pre vzdelávanie vyhlasuje v akademickom roku 2012/13 1. ročník súťaže Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). 
Informácie o súťaži ŠVOČ
Pokyny k vypracovaniu práce v rámci ŠVK

Pozvánka na III. Študentský ples UCM

Kreatívny ateliér umeleckej interpretácie a eventov v spolupráci s IFFI Vás pozýva v poradí už na III. Študentský ples UCM – „LA NOCHE CUBANA“. Tanec v rytme salsy, kubánske cigary, Mojito a lahodné jedlo, to všetko nasiaknuté atmosférou Kuby. Príd zažiť túto neopakovateľnú atmosféru 8. marca 2013 (piatok) v Mestskej športovej hale Slávia!