Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

4. reprezentačný ples FF UCM

4. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave spestril huslista Igor Zolotukhin, nechýbalo ani tanečné aj spevácke vystúpenie SHOWart a celý večer nás zabával DJ Marek. Fotogalériu z plesu si môžete pozrieť tu.

Pozvánka na súťaž a medzinárodnú konferenciu - pre doktorandov

Oznamujeme všetkým PhD. študentom, že v dňoch 12. 12. - 16. 12. 2016 bude prebiehať 7. ročník Medzinárodnej Masarykovej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 2016.
Príjem prihlášok: http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni
Deadline: do 5.12.2016
Termín: 12.12. - 16.12.2016
Inštrukcie pre formátovanie textu na publikovanie: http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky 

Výsledky volieb do Akademického senátu UCM

Výsledky volieb do Akademického senátu UCM za FF UCM nájdete tu.

Prof. Danek získal v Kazachstane významné ocenenia

Štátny pedagogický inštitút v Arkalyku /Kazašská republika/ udelil nášmu prof. PaedDr. Jánovi Danekovi, CSc. z Katedry pedagogiky FF UCM v Trnave dve prestížne ocenenia. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov aj v budúcnosti! 

Týždeň vedy a techniky na FF UCM - program

Týždeň vedy a techniky Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vám prináša diskusie aj na kontroverzné témy aktuálneho diania, workshopy, výstavu spojenú s cestopisom, pikošky z histórie a mnohé iné. Podrobný harmonogram nájdete tu.

Profesor Ján Podolák získal čestné občianstvo Trnavského samosprávneho kraja

Krajskí poslanci ocenili čestným občianstvom Trnavského samosprávneho kraja významné osobnosti, medzi ktorými je aj náš profesor, etnológ prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc., ktorý stál pri zrode viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku. Podľa župana Ing. Tibora Mikuša, PhD. ide o významné osobnosti, ktoré sa zapísali do novodobých dejín Trnavského samosprávneho kraja. Srdečne blahoželáme.

Výstava Cyrilometodský Velehrad na pôde UCM v Trnave

Vernisáž výstavy Cyrilometodský Velehrad sa uskutočnila v pondelok 10. 10. 2016 o 13.00 hod. v priestoroch hlavnej budovy UCM v Trnave na Nám. J. Herdu 2. Výstavu slávnostne otvoril rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a riaditeľ Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti PhDr. Ivo Frolec. Výstavou sprevádzala jej spoluautorka PhDr. Blanka Rašticová, historička Slováckeho múzea. Atmosféru spríjemnil univerzitný spevokol UniTTY.

Pozvánka na prednášku "Citujeme s Citace.com"

Univerzitná knižnica UCM v Trnave pozýva všetkých záujemcov na prednášku „Citujeme s Citace.com, ktorá sa bude konať 26. októbra 2016 od 8.30 do 9.30 hod. v študovni univerzitnej knižnice.
Prihlásiť sa môžete osobne, telefonicky na tel. č. 033 5565 187 alebo e-mailom: vypozicky.ukjohn(zav.)doeucm.sk do 25. 10.2016Čítať ďalej...

Konferencia - Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Interdisciplinárne hry, súhry a interakcie v postdigitálnej dobe, ktorá sa uskutoční dňa 5. - 6. októbra 2016 v Bratislave. Bližšie informácie nájdete tu.

Výberové konanie - docent a odborný asistent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných funkčných pracovných miest.