Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 9. februára 2018 v čase od 07.30 do 15.30 hod. bude v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 a v kuchyni a jedálni UCM (Rybníkova 13) v Trnave plánované prerušenie distribúcie elektriny. V tej súvislosti nebude v čase od 07.00 do 16.00 hod. v budovách UCM (okrem IFBLR) funkčná počítačová sieť (internet, AIS, e-maily a pod.) ani telefónne linky. Prístup k IKT systémom UCM (webové stránky, AIS) mimo univerzity nebude tiež možný.

Pozvánka na konferenciu doktorandov a odborných asistentov QUAERE 2018

Pozývame všetkých na VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a odborných asistentov QUAERE 2018, ktorá sa koná 18. - 22. 6. 2018, Česká republika.

Dekanka filozofickej fakulty rozdávala ocenenia

Nový rok 2018 zahájili zamestnanci filozofickej fakulty Novoročným večierkom.
V úvode privítala dekanka filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. všetkých zamestnancov s prianím úspešného nového kalendárneho roka. Čítať ďalej...

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Akademický senát FF UCM zvolil dekana

Dňa 13. 12. 2017 bola Akademickým senátom FF UCM zvolená doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. za dekanku Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Srdečne gratulujeme! Zápisnicu z volieb si môžete pozrieť tu

Pozvánka na verejnú prezentáciu kandidátov na dekana FF UCM

Pozývame všetkých študentov a zamestnancov na verejnú prezentáciu kandidátov na dekana FF UCM, ktorá sa uskutoční 13. 12. 2017 o 10.00 hod. v miestnosti Z 0.3
https://www.facebook.com/events/368620986898026/

Fakultné predvianočné trhy 2017

Študenti etnológie a histórie si pripravili prednášky o historickej gastronómii aj s ochutnávkou jedál. Varila sa aj tradičná etno-kapustnica s mäsom, ale aj pre vegetariánov.

Prezident Slovenskej republiky udelil titul profesor doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc.

Dňa 4. 12. 2017 prezident SR, Andrej Kiska, vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.
Titul profesor udelil aj doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc. za oblasť cudzie jazyky a kultúry, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave od roku 2014 na Katedre rusistiky.

Novému profesorovi srdečne blahoželáme.

Foto: SITA; http://www.prezident.sk

Informácia o rektorskom voľne

Z úcty k poslednej rozlúčke s pánom rektorom Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., mim. prof. sa vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a štatutárny zástupca prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. rozhodli všetkým zamestnancom UCM v Trnave v deň konania pohrebu pána rektora 4. 12. 2017 udeliť rektorské voľno s platnosťou od 11.00 hod.

UCM v Trnave udelila titul docent Mgr. Jurajovi Mištinovi, PhD.

Dňa 28. novembra 2017 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na ktorom bol podpredsedom Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Ing. Jozefom Lehotayom, DrSc., odovzdaný dekrét o udelení titulu docent v študijnom odbore 2. 1. 32 cudzie jazyky a kultúry Mgr. Jurajovi Mištinovi, PhD. Čítať ďalej...