Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Výberové konanie - marketingový a PR manažér

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie  na obsadenie voľného pracovného miesta.

Zasadnutie Akademického senátu FF UCM

Oznamujeme, že dňa 7. 7. 2016 sa o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti 611 uskutoční zasadnutie Akademického senátu FF UCM v Trnave.
Pozvánka.

Ocenený doc. PhDr. Pavel Kvetko

Koncom mája, dňa 26. 5. 2016, sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien a prémií Literárneho fondu. Jedným z ocenených bol aj člen Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave doc. PhDr. Pavel Kvetko, ktorý si prevzal Medailu Literárneho fondu a Cenu Mateja Bela za slovník "Prekladový anglicko-slovenský frazeologický slovník" vydaný v roku 2015. FF UCM v Trnave sa veľmi teší z úspechov našich pracovníkov a za celé vedenie fakulty, ako aj kolegov zo všetkých katedier pripájame srdečné gratulácie. Zároveň prajeme veľa podobných úspechov aj v budúcnosti!

Slávnostná akadémia k 90. narodeninám prof. Jána Podoláka

Utorok 17. mája 2016 uplynulo presne 90 rokov od narodenia významného slovenského vedca a pedagóga. Prof. Ján Podolák, bývalý rektor univerzity, vedúca osobnosť slovenskej etnológie a rešpektovaný odborník, sa v tento deň dožil významného jubilea, na počesť ktorého sa uskutočnila slávnostná akadémia. Čítať ďalej...

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave

Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná podpora študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami.

Majáles FF UCM

Majáles FF UCM

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Pozývame kolegov na 2. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Spoluorganizátorom konferencie je aj Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave.

Zasadnutie Akademickej obce FF UCM

Predseda Akademického senátu FF UCM prof. Peter Sýkora, PhD. zvoláva stretnutie akademickej obce Filozofickej fakulty UCM dňa 12. 04. 2016 o 13.30 hod. v konferenčnej miestnosti Z 0.3.   
Pozvánka

Zasadnutie Akademického senátu FF UCM

Oznamujeme, že dňa 12. 04. 2016 sa o 11.00 hod. v dolnej veľkej zasadačke rektora Z 0.3 uskutoční zasadnutie Akademického senátu FF UCM v Trnave.
Pozvánka