Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Zasadnutie Akademickej obce FF UCM

Predseda Akademického senátu FF UCM prof. Peter Sýkora, PhD. zvoláva stretnutie akademickej obce Filozofickej fakulty UCM dňa 12. 04. 2016 o 13.30 hod. v konferenčnej miestnosti Z 0.3.   
Pozvánka

Zasadnutie Akademického senátu FF UCM

Oznamujeme, že dňa 12. 04. 2016 sa o 11.00 hod. v dolnej veľkej zasadačke rektora Z 0.3 uskutoční zasadnutie Akademického senátu FF UCM v Trnave.
Pozvánka  

Slávnostné odovzdanie knižného daru

Katedra rusistiky FF UCM v Trnave dňa 23. 2. 2016 uskutočnila slávnostné odovzdanie 300 kníh, ktoré v rámci programu Knižnej pomoci Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve daroval Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Čítať ďalej...

 
Dekanka FF udeľovala ocenenia

Dekanka filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. udeľovala ocenenia vedecko-pedagogickým pracovníkom fakulty za publikačnú činnosť. Ocenení boli tí pracovníci, ktorí v rokoch 2013 a 2014 publikovali svoje vedecko-výskumné práce v najlepšie hodnotenej kategórii A, teda špičkový výstup. 

VIANOČNÁ ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POTRIEB

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s centrom Koburgovo, n.o. usporadúva vianočnú zbierku školských potrieb pre deti, ktoré navštevujú nízkoprahové centrum Koburgovo.

ARRA – naozaj objektívne hodnotenie?

Každoročne vyhlasuje ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra) výsledky hodnotenia univerzít a jednotlivých fakúlt. Výsledky agentúra vyhodnocuje na základe vlastnej metodiky a postupov, ktoré si sama špecifikuje a určuje.

Aký bol TVT na FF UCM?

Filozofická fakulta UCM sa zapojila do celonárodného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Celotýždňový program bol zostavený z prednášok, seminárov či praktických workshopov. Čítať ďalej...

Pozvánka na súťaž a medzinárodnú konferenciu pre PhD. študentov

Všetkých študentov PhD. štúdia srdečne pozývame na 18. ročník súťaže o Cenu Wernera von Siemensa 2015 a na 6. ročník Mezinárodnej Masarykovej konferencie 2015.

Zasadnutie Akademického senátu FF UCM

Dňa 24. novembra 2015 o 13.00 hod. sa v zasadačke rektora č. dv. 611 (na 6. poschodí) uskutoční riadne zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave.
Program zasadnutia

NANO-BIO-INFO-KOGNITÍVNE TECHNOLÓGIE A ČLOVEK XXI. STOROČIA

Centrum pre bioetiku Katedry filozofie Filozofickej fakulty UCM v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV srdečne pozývajú na multidisciplinárnu konferenciu Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia.