Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Nový web FF

Určite ste si už stihli všimnúť našu novú verziu webu.
Tak neváhajte a otestujte, teraz aj na mobiloch a tabletoch bez zbytočného zoomovania.
Robíme všetko preto, aby sme Vám uľahčili dostupnosť informácií :)
Team FF

Pracovná ponuka pre študentov a absolventov

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 5, Veľké Kostoľany prijme do pracovného pomeru učiteľa predmetov ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK s nástupom od 1. septembra 2017 (zastupovanie rodičovskej dovolenky). Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov).

Slovenka v Tanzánii žila medzi Datogmi, polokočovnými pastiermi

Naša výskumníčka a doktorandka Emília Biháriová z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií sa vybrala do Tanzánie na 3 mesiace, z ktorých sa stali 4 roky učenia v anglickej škôlke... 

"Nemali sme žiadnu budovu, učili sme pod stromom alebo na krytej verande. Otvorený priestor bol náročný na sústredenie. Stačilo, aby okolo prešla mačka a deti ju začali naháňať."...

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného funkčného pracovného miesta.

Pozvánka na Workshopy v Trnave

Témami sú: 

1. Rozvoj podnikateľských zručností žien a mladých dospelých, zaradenie sa do podnikateľského prostredia, špecifikácia motivačných faktorov pre úspešné podnikanie.
Workshop kľúčové kompetencie je viac-menej určený pre cieľovú skupinu poradcov, učiteľov a pod., ale tiež radi uvítame každého, koho téma osloví. 
2. Kľúčové kompetencie a ich vplyv na individuálny rozvoj jednotlivca (zamestnateľnosť jednotlivca, účasť na programoch celoživotného vzdelávania, ako motivovať jednotlivca na vlastný rozvoj).
Nová spolupráca: Ústav Českej akadémie vied

Podpísali sme novú exkluzívnu zmluvu o spolupráci s Historickým ústavom Českej akadémie vied. Otvárajú sa tak možnosti štúdia, archívnych výskumov a vedeckej práce pre našich pedagógov a študentov. Študentom a bádateľom je k dispozícii taktiež študovňa s moderným vybavením.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií:

Detská univerzita je tu pre vás aj tento rok!

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave po vynikajúcich skúsenostiach z predošlých ročníkov Detskej UCM pripravuje v dňoch 3. - 7. júla 2017 už v poradí piaty ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Aktuálny ročník opäť ponúkne deťom vo veku od 9 do 14 rokov jedinečnú možnosť aktívneho trávenia letných prázdnin. Plnohodnotný program účastníkom priblíži život na univerzite, zameranie jednotlivých fakúlt a inštitútu, zároveň ich hravou formou obohatí vedomosťami a poznatkami.

Ponuka voľných miest - lektori slovenského jazyka a kultúry a učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR vyhlásila výberové konanie na voľné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2017/2018.

Otvorenie novej univerzitnej predajne UCM v Trnave

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie novej univerzitnej predajne UCM v Trnave, ktoré sa bude konať v stredu 15. marca 2017 o 11.00 hod. vo vstupnej hale UK UCM na Hajdóczyho ulici č. 1. 

Účinkuje: univerzitný spevácky zbor UNITTY pod vedením doc. Mgr. art. Jozefa Illéša