Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného funkčného pracovného miesta.

Oznam o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM - zoznam kandidátov

Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FF UCM v Trnave, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 4. 2018. Bližšie informácie nájdete tu.
Nominačný list pre voľby do AS FF UCM
Zoznam kandidátov do AS FF UCM (zamestnanci aj študenti)

Študentka psychológie vyhráva ocenenia v karate

Miroslava Kopúňová, študentka psychológie, vyhráva jedno ocenenie za druhým v súťažiach karate v rámci Európy.

Zomrel politológ Michal Horský

So zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 75 rokov v nedeľu zomrel slovenský politológ, pamiatkar, publicista a učiteľ Michal Horský, ktorý učil aj na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Náš kolega Dr. Jozef Lenč v televíznej relácii

V televíznej relácii Politická kríza a jej riešenia / Politická kríza a ústavné právo na TA3 sa vyjadroval k súčasnej politickej situácii na Slovensku aj náš kolega Dr. Jozef Lenč (Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave). Pozrite si videozáznam.

https://www.ta3.com/clanok/1123635/politicka-kriza-a-jej-riesenia-politicka-kriza-a-ustavne-pravo.html

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 15. 3. 2018 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD., docentky na FF UMB v Banskej Bystrici, na tému „Komunikačné očakávania a kategória jazykovej primeranosti“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.

Oficiálne stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Vzhľadom k uplynulým udalostiam ohľadne voľby rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, príspevku na blogu SME od dr. Jozefa Tinku a medializácii súvisiacich udalostí, posielame:

POZOR, ZMENY V ROZVRHU!

Od pondelka 19. 2. 2018 platia zmeny v rozvrhu.

Zomrel PhDr. Anton Markuš, CSc.

S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že dňa 12. 2. 2018 zomrel náš drahý kolega a priateľ PhDr. Anton Markuš, CSc., ktorý bol prvým vedúcim Katedry psychológie FF UCM. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 16. 2. 2018 o 15.30 v Krematóriu v Bratislave.