Študenti

Časopis Via Historiae

Časopis Via Historiae - časopis študentov histórie


Občasník, šéfredaktor: Bc. Matúš Burda 
ISSN (online) 1339 - 1801

Svoje príspevky, námety, návrhy z histórie, návštevy hradov, kaštieľov prípadne iných zaujímavých miest môžete zasielať na: viahistoriaucmjohn(zav.)doegmail.com

Nájdete nás aj na http://www.facebook.com/viahistoriae

Ročník 7 číslo 2
Ročník 7 číslo 1

Ročník 6 číslo 3

Ročník 6 číslo 2
Ročník 6 číslo 1
Ročník 5 číslo 3
Ročník 5 číslo 1
Ročník 4 číslo 9
Ročník 4 číslo 8
Ročník 4 číslo 7
Ročník 3 číslo 6
Ročník 3 číslo 5

Ročník 3 číslo 4
Ročník 2 číslo 3
Ročník 2 číslo 2
Ročník 2 číslo 1
Ročník 1 číslo 2
Ročník 1 číslo 1