Filozofická fakulta

Zamestnanie

10. 09. 2018

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.