Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium

Filozofická fakulta ponúka v rámci ďalších foriem vzdelávania doplňujúce pedagogické štúdium aj rozširujúce štúdium, na ktoré si môžu záujemci podať prihlášku do 31. augusta 2018.

Najvyšší čas podať si prihlášku na psychológiu!

Ak chceš BYŤ PSYCHOLÓGOM, iste už vieš, že musíš najprv študovať.

História v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

2. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

2. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019 - do 30. 06. 2018

Teach-UP kurzy pre študentov zadarmo

Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia učiteľských študijných programov, ktoré sú zamerané na ISCED 2, sa môžu prihlásiť do štyroch online kurzov v slovenskom jazyku. Kurzy sú venované novým učiteľským kompetenciám (formatívne hodnotenie, personalizované vyučovanie, spolupráca a kreativita žiakov). Online kurzy sú plné pútavých nápadov k vzdelávacím činnostiam a relevantných videomateriálov. Navyše ponúkajú študentom skvelú možnosť vzájomnej online výmeny informácií. Študenti sa takto môžu (v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste) vzdelávať v online kurzoch, ktoré sú zamerané na inovatívne prístupy k vyučovaniu a učeniu sa.

Oznam pre uchádzačov o štúdium psychológie

Vážení študenti,
tí, ktorí ste sa z objektívnych príčin nemohli zúčastniť prijímacích pohovorov na Filozofickej fakulte UCM odbor psychológia, ktorý sa uskutočnil 3. mája 2018 máte možnosť požiadať o náhradný termín prijímacích skúšok. Je potrebné podať žiadosť a adresovať ju na Študijné oddelenie FF UCM.

Pozvánka na exkurziu

Katedra rusistiky FF UCM srdečne pozýva všetkých študentov na exkurziu Po stopách histórie Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá sa uskutoční 11. mája 2018.

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia - aktualizácia!

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia (podľa formy štúdia)

2. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

2. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019 - do 30. 06. 2018  

Študentská vedecká a odborná činnosť

Do fakultného kola ŠVOČ (študentská vedecká a odborná činnosť) sa aj v tomto roku zapojilo množstvo študentov s aktuálnymi kultúrno-spoločenskými témami. Za prínosné spracovanie tém blahoželáme všetkým zúčastneným a prajeme veľa ďalších úspechov.