Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Najvyšší čas podať si prihlášku na psychológiu!

Ak chceš BYŤ PSYCHOLÓGOM, iste už vieš, že musíš najprv študovať.

Oznam o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM

Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FF UCM v Trnave, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 4. 2018. POZOR podávanie kandidátok do 13. marca 2018 do 12.00 hod. Bližšie informácie nájdete tu.
Nominačný list pre voľby do AS FF UCM

História v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Študentka psychológie vyhráva ocenenia v karate

Miroslava Kopúňová, študentka psychológie, vyhráva jedno ocenenie za druhým v súťažiach karate v rámci Európy.

Študentom anglistiky prednášal profesor z Poľska

Dňa 6. marca 2018 (utorok) zavítal na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave profesor Przemek Lozowski (Kazimierz Pulaski, University of Technology and Humanities in Radom, Poľsko). Profesor Lozowski odprednášal dve prednášky z oblasti interkultúrnej komunikácie pod názvom: "Communicatingvalues in interculturalcontexts: in-betweenlanguage and culture" a "Gains and losses in interculturalcommunication: examples". Obe prednášky mali u študentov Bc. a Mgr. štúdia úspešný ohlas.
Fotogaléria

Zomrel politológ Michal Horský

So zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 75 rokov v nedeľu zomrel slovenský politológ, pamiatkar, publicista a učiteľ Michal Horský, ktorý učil aj na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Rozprávka (nie tak celkom) známa

Prednáška Mgr. Jany Pácalovej, PhD., na tému Rozprávka (nie tak celkom) známa, sa uskutočnila 14. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice. Literárna vedkyňa, Mgr. Jana Pácalová, PhD., pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV a venuje sa výskumu rozprávok v romantizme a klasické rozprávky z tohto obdobia autorsky spracováva pre deti. Podujatie pripravila pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, ktorý si pripomíname 16. marca. 

Náš študent Bc. Matúš Burda vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné (KVH) v dňoch 22. a 23. februára  2018 usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Slovensko a prvá svetová vojna. Hoci si konferencia nekládla za cieľ zmapovať všetky historické súvislosti, poukázala na mnohé skutočnosti z priebehu vojny.

Najvyšší čas podať si prihlášku na psychológiu!

Ak chceš BYŤ PSYCHOLÓGOM, iste už vieš, že musíš najprv študovať.