Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Štart UPs 2017 talkshow

Podujatie Štart UPs 2017 Trnava je motivujúcou talkshow s úspešnými podnikateľmi o ich ceste za úspechom, ktorá vás nakopne. Na podujatí sa okrem zaujímavých a častokrát úsmevných príbehov podnikateľov dozviete množstvo cenných informácií o štátnej podpore podnikania, možnostiach získania financií potrebných na rozbehnutie vlastného biznisu a pripravovaných projektoch, ktoré vás môžu posunúť na Vašej ceste za úspechom.

Nové číslo časopisu Via Historiae

Nové číslo časopisu Via Historiae nájdete tu.

Dekanka filozofickej fakulty rozdávala ocenenia

Nový rok 2018 zahájili zamestnanci filozofickej fakulty Novoročným večierkom.
V úvode privítala dekanka filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. všetkých zamestnancov s prianím úspešného nového kalendárneho roka. Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí 2018

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave srdečne pozýva všetkých študentov, učiteľov, priateľov a známych na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 16. 2. 2018 od 9.00 hod. v priestoroch auly na Bučianskej ulici.

Annamária Naddourová: Utečenci si nevybrali situáciu, v ktorej sa nachádzajú

Utečenecká kríza očami našej študentky. Annamária Naddourová sa od vypuknutia utečeneckej krízy v roku 2015 venuje pomoci ľuďom na úteku. Momentálne je v druhom ročníku doktorandského štúdia na FF UCM, odbor etnológia a mimoeurópske štúdiá, kde učí utečeneckú problematiku. Svoj čas venuje najmä dobrovoľníctvu v utečeneckých táboroch.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Srdečne pozývame všetkých zamestnancov, študentov a priateľov na 5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorý sa bude konať dňa 26. 1. 2018 o 19.00 hod. v jedálni UCM – Top Relax, Nám. J. Herdu 2.

Vianočné prianie

Tím filozofickej fakulty praje všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky.

Prednášali sme na gymnáziu v Bratislave

Dr. Jozef Lenč z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave bol prednášať na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave o aktuálnych kultúrno-spoločenských témach v rámci predmetu výchova k občianstvu.