Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019 - do 28. 09. 2018

História v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

Ponuka online kurzu Akadémie sociálnych inovácií

Oznamujeme všetkým študentom a záujemcom, že ešte stále majú možnosť sa zaregistrovať na Akadémiu sociálnych inovácií. Viac informácií nájdete tu

Rozvrh hodín pre zimný semester 2018/2019

Rozvrh hodín pre denné štúdium na zimný semester 2018/2019 nájdete tu.

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia (3. kolo)

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019 - do 28. 09. 2018

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.