Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 22. 5. 2018 v Prezidentskom paláci vymenoval prof. Ing. Romana Boču, DrSc. za rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prezident začal svoj príhovor k novým rektorom a rektorkám slovami: Vymaňte sa z priemernosti a vyjadril presvedčenie, že svoj ponúknutý priestor budú vedieť zmysluplne využiť v prospech nás všetkých.

Životopis prof. Ing. Romana Boču, DrSc.

https://www.prezident.sk/article/prezident-menoval-rektorov-vymanme-sa-z-priemernosti/

Medzinárodná vedecká konferencia - Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

10. – 11. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, ktorú organizovala Katedra rusistiky FF UCM v Trnave spolu s Katedrou ruského jazyka a literatúry Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity v rámci projektu KEGA č. 013UCM-4/2017 Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre.

Teach-UP kurzy pre študentov zadarmo

Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia učiteľských študijných programov, ktoré sú zamerané na ISCED 2, sa môžu prihlásiť do štyroch online kurzov v slovenskom jazyku. Kurzy sú venované novým učiteľským kompetenciám (formatívne hodnotenie, personalizované vyučovanie, spolupráca a kreativita žiakov). Online kurzy sú plné pútavých nápadov k vzdelávacím činnostiam a relevantných videomateriálov. Navyše ponúkajú študentom skvelú možnosť vzájomnej online výmeny informácií. Študenti sa takto môžu (v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste) vzdelávať v online kurzoch, ktoré sú zamerané na inovatívne prístupy k vyučovaniu a učeniu sa.

Oznam pre uchádzačov o štúdium psychológie

Vážení študenti,
tí, ktorí ste sa z objektívnych príčin nemohli zúčastniť prijímacích pohovorov na Filozofickej fakulte UCM odbor psychológia, ktorý sa uskutočnil 3. mája 2018 máte možnosť požiadať o náhradný termín prijímacích skúšok. Je potrebné podať žiadosť a adresovať ju na Študijné oddelenie FF UCM.

Pozvánka na exkurziu

Katedra rusistiky FF UCM srdečne pozýva všetkých študentov na exkurziu Po stopách histórie Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá sa uskutoční 11. mája 2018.

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia - aktualizácia!

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia (podľa formy štúdia)

2. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

2. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019 - do 30. 06. 2018  

Študentská vedecká a odborná činnosť

Do fakultného kola ŠVOČ (študentská vedecká a odborná činnosť) sa aj v tomto roku zapojilo množstvo študentov s aktuálnymi kultúrno-spoločenskými témami. Za prínosné spracovanie tém blahoželáme všetkým zúčastneným a prajeme veľa ďalších úspechov.

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2018

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2018

Doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium

Filozofická fakulta ponúka v rámci ďalších foriem vzdelávania doplňujúce pedagogické štúdium aj rozširujúce štúdium, na ktoré si môžu záujemci podať prihlášku do 31. augusta 2018.