Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Informácia o pridelení ubytovania na AR 2017/2018 - odvolania

Pridelenie ubytovania po preskúmaní rozhodnutí o nepridelení ubytovania študentom FF UCM v Trnave v akademickom roku 2017/2018.

Obhajoby dizertačných prác

V dňoch 30. - 31. augusta 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnia, v študijnom odbore 3.1.3 etnológia v študijnom programe etnológia a mimoeurópske štúdiá, obhajoby dizertačných prác. Harmonogram obhajob nájdete tu.

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018

Informácia pre študentov

Dňa 30. 06. 2017 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2016/2017. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 07. 07. 2017 v AIS-e zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018

Pracovná ponuka pre študentov a absolventov

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 5, Veľké Kostoľany prijme do pracovného pomeru učiteľa predmetov ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK s nástupom od 1. septembra 2017 (zastupovanie rodičovskej dovolenky). Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov).

Prof. Sýkora na konferencii v Juhoafrickej republike

Náš kolega prof. Peter Sýkora z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM sa minulý týždeň vrátil z Juhoafrickej republiky, kde na pozvanie organizátora prof. Sylvestera Chimu z University of KwaZulu-Natal otváral pred 700 účastníkmi prednáškou "The use of emerging CRISPR technology in medicine: Germline gene therapy in the era of precise genome editing, ethics and implications for treatment of genetic disorders in Africa" konferenciu "7th Ethics, Human Rights and Medical Law Conference" v rámci Africa Health 2017 podujatia. Čítať ďalej...

Dostali sme príjemný pozdrav od našich absolventov

"Teraz nastal ten správny čas na poďakovanie za prácu, snahu a pozitívny prístup k nám, študentom. Človek až po čase zistí, že všetky tie informácie, ktoré ste s nami zdieľali naozaj boli nápomocné. Momentálne žijem v Bratislave a pracujem v AT&T aj vďaka Vášmu odporúčaniu. Z UCM tu nie som sama, sú tu aj iné známe tváre. Pracujeme v tom a využívame to, čo sme študovali: anglický jazyk v odbornej komunikácii, zameranie na IT momentálne. Moja pozícia sa nazýva Customer Care Agent a osem hodín denne telefonicky komunikujem s americkými zákazníkmi, poskytujem im informácie a pomoc pri ich technických problémoch." Čítať ďalej...

Oznam študijného oddelenia

Oznamujeme študentom, že dnes (29. 06. 2017) a v utorok 04. 07. 2017 bude, z dôvodu konania zápisov do 1. roka štúdia, študijné oddelenie zatvorené. V prípade potreby sa môžete obrátiť na ŠO mailom. 

Zmena harmonogramu štúdia v akademickom roku 2016/2017

Zmena harmonogramu štúdia v akademickom roku 2016/2017