Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Dekanka filozofickej fakulty rozdávala ocenenia

Nový rok 2018 zahájili zamestnanci filozofickej fakulty Novoročným večierkom.
V úvode privítala dekanka filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. všetkých zamestnancov s prianím úspešného nového kalendárneho roka. Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí 2018

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave srdečne pozýva všetkých študentov, učiteľov, priateľov a známych na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 16. 2. 2018 od 9.00 hod. v priestoroch auly na Bučianskej ulici.

Annamária Naddourová: Utečenci si nevybrali situáciu, v ktorej sa nachádzajú

Utečenecká kríza očami našej študentky. Annamária Naddourová sa od vypuknutia utečeneckej krízy v roku 2015 venuje pomoci ľuďom na úteku. Momentálne je v druhom ročníku doktorandského štúdia na FF UCM, odbor etnológia a mimoeurópske štúdiá, kde učí utečeneckú problematiku. Svoj čas venuje najmä dobrovoľníctvu v utečeneckých táboroch.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Srdečne pozývame všetkých zamestnancov, študentov a priateľov na 5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorý sa bude konať dňa 26. 1. 2018 o 19.00 hod. v jedálni UCM – Top Relax, Nám. J. Herdu 2.

Vianočné prianie

Tím filozofickej fakulty praje všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky.

Prednášali sme na gymnáziu v Bratislave

Dr. Jozef Lenč z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave bol prednášať na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave o aktuálnych kultúrno-spoločenských témach v rámci predmetu výchova k občianstvu.

Akademický senát FF UCM zvolil dekana

Dňa 13. 12. 2017 bola Akademickým senátom FF UCM zvolená doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. za dekanku Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Srdečne gratulujeme! Zápisnicu z volieb si môžete pozrieť tu

Oznam ŠO UCM a OAČ UCM

Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností budú v dňoch 18. 12. 2017 – 5. 1. 2018 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

Medzinárodné vedecké fórum Multilingválne vzdelávanie: teórie a perspektívy

8. decembra 2017 (piatok) sa na pôde Štátneho pedagogického inštitútu v Arkalyku (Kazachstan) uskutočnilo medzinárodné vedecké fórum na tému: Multilingválne vzdelávanie: teórie a perspektívy. Čítať ďalej...