Aktuality

Archív správ

Oznam o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM

Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FF UCM v Trnave, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 4. 2018. Bližšie informácie nájdete tu.

OZNAM PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Prosíme všetkých študentov posledného roka bakalárskeho a magisterského štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení dokladov o absolvovaní štúdia.

História v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. Čítať ďalej...

POZOR, ZMENY V ROZVRHU!

Od pondelka 19. 2. 2018 platia zmeny v rozvrhu.

Pozvánka na prednášku - prof. Peter Jordan

Katedra germanistiky FF UCM Vás pozýva na prednášku Bedeutung und Gebrauch von Exonymen am Beispiel der Slowakei, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2018 o 13.00 hod. v zasadačke rektora Z0.2.

Nášmu študentovi Igorovi Cintulovi z katedry rusistiky uverejnili príspevok v zborníku

Nášmu študentovi Igorovi Cintulovi z Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, uverejnili príspevok v zborníku z konferencie v spolupráci s pani docentkou Matycinou z Lipeckej štátnej technickej univerzity, pod názvom

Zomrel PhDr. Anton Markuš, CSc.

S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že dňa 12. 2. 2018 zomrel náš drahý kolega a priateľ PhDr. Anton Markuš, CSc., ktorý bol prvým vedúcim Katedry psychológie FF UCM. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 16. 2. 2018 o 15.30 v Krematóriu v Bratislave. 

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave 2018

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave 2018 otvorila dekanka fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., ktorá privítala ctených hostí nielen z domácej fakulty, ale aj iných súčastí univerzity, absolventov či priateľov univerzity. Čítať ďalej...

Výberové konanie - docent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.