Aktuality

Archív správ

Oznam o pridelení ubytovania pre študentov zapísaných po 2. a 3. kole prijímacieho konania

Oznamujeme študentom, ktorí sa zapísali na štúdium dodatočne, že všetky ubytovacie kapacity v ubytovacích zariadeniach UCM v Trnave sú obsadené. Z tohto dôvodu bude ubytovanie študentom pridelené len v prípade uvoľnenia miesta. V takom prípade bude študent o pridelení ubytovania elektronicky informovaný. 

Rozvrh hodín pre externé a rozširujúce štúdium

Rozvrh hodín pre externé a rozširujúce štúdium nájdete tu.

Tanečné kurzy University Dance Center v zimnom semestri

Už 2. októbra na tvojej škole! Tento semester otvárame tieto kurzy: TOTAL BODY WORK, REGGAETON, STANDARD&LATINO, LATINO LADY STYLE, JOGA, ĽUDOVKY.

Pokračovanie projektu Finančná gramotnosť

Vážení a milí študenti,

na základe minuloročného úspechu sme sa rozhodli pokračovať v projekte Finančná gramotnosť. Katedra psychológie v spolupráci s Nadáciou Partners a Pioner Investments pripravili zaujímavé témy, prostredníctvom ktorých si môžete zdokonaliť svoje finančné zručnosti, vyskúšať ako uvažujete o svojich aktuálnych a budúcich financiách. Nadobudnuté znalosti si budete môcť následne overiť v dvoch hrách: Finančná sloboda a Wall street.

Zápisy do 1. roka štúdia na akademický rok 2017/2018

Zápisy do 1. roka štúdia na akademický rok 2017/2018.
Zápisy platia len pre študentov, ktorí boli prijatí v 2. a 3. kole prijímacieho konania. Čas zápisu pre študentov je uvedený na písomnej pozvánke!!!

Rozvrh - zimný semester 2017/2018

Aktuálny rozvrh pre denné štúdium nájdete tu2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

Výberové konanie - docent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Harmonogram promócií UCM

Harmonogram promócií UCM v akademickom roku 2016/2017 nájdete tu.