Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Stretnutie s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko

Dňa 11. 4. 2018 navštívil na pozvanie Katedry germanistiky FF UCM našu univerzitu jeho excelencia veľvyslanec SRN pán Joachim Bleicker. 

Mestská televízia Trnava - Mesto v nás

Ako sa mesto Trnava zmenilo počas uplynulých 20 rokov? Na čo radi trnavčania spomínajú? Ako sa žije v meste Trnava? Na podobné a mnohé iné otázky odpovedala aj etnologička, dekanka našej fakulty, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Pozvánka na exkurziu

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu do Trenčína, ktorá sa uskutoční dňa 26. 4. 2018. 

Predĺženie podávania prihlášok na psychológiu!

Oznamujeme všetkým uchádzačom o bakalársky študijný program psychológie, že si môžu podať prihlášku do 10. 04. 2018.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného funkčného pracovného miesta.

Pozvánka na prednášku prof. Georga Lohmanna a doktorandské kolokvium Human rights of marginal groups

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave Vás pozýva na prednášku prof. Georga Lohmanna a doktorandské kolokvium Human rights of marginal groups, ktoré sa uskutočnia dňa 11. 4. 2018 od 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 611.
V popoludňajších hodinách bude pokračovanie s diskusiou v Univerzitnej knižnici UCM od 13.30 hod.
Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze.
Podujatie je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0563/18 Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze.

TOP „trojka“ najcitovanejších analytikov za rok 2017

"Spoločnosť NEWTON Media každoročne zostavuje rebríček najcitovanejších analytikov v médiách a ani rok 2017 nie je v tomto smere výnimkou." Medzi top 3 politickými analytikmi je aj politológ, dr. Jozef Lenč, z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave, ktorý bol za rok 2017 citovaný 107-krát. „Viac ako publikovanie autorských článkov (1) preferuje diskusiu v rozhlase a televízii, o čom svedčí jeho vystupovanie v reláciách na Rádiu Slovensko (8), Dvojke (5) a TA3 (6).“

Viac informácií nájdete na webe:
http://www.medan.sk/top-trojka-najcitovanejsich-analytikov-za-rok-2017/

Oznam o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM - zoznam kandidátov

Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FF UCM v Trnave, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 4. 2018. Bližšie informácie nájdete tu.
Nominačný list pre voľby do AS FF UCM
Zoznam kandidátov do AS FF UCM (zamestnanci aj študenti)

Pozvánka na prezentáciu knihy Ľudské práva

Katedra germanistiky FF UCM srdečne pozýva na prezentáciu slovenského vydania knihy Ľudské práva, ktorá sa uskutoční dňa 11. 4. 2018 o 13.30 hod. v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave.   

Študentka psychológie vyhráva ocenenia v karate

Miroslava Kopúňová, študentka psychológie, vyhráva jedno ocenenie za druhým v súťažiach karate v rámci Európy.