Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Dôležitý oznam pre študentov! ZAPÍSANÉ PREDMETY

Prosíme všetkých študentov, aby si v AISe skontrolovali všetky zapísané predmety na celý akademický rok 2017/2018.
Záväzné sú pokyny jednotlivých katedier a zoznam predmetov, ktorý ste obdržali na zápisoch.

Oznam o pridelení ubytovania pre študentov zapísaných po 2. a 3. kole prijímacieho konania

Oznamujeme študentom, ktorí sa zapísali na štúdium dodatočne, že všetky ubytovacie kapacity v ubytovacích zariadeniach UCM v Trnave sú obsadené. Z tohto dôvodu bude ubytovanie študentom pridelené len v prípade uvoľnenia miesta. V takom prípade bude študent o pridelení ubytovania elektronicky informovaný. 

Rozvrh hodín pre externé a rozširujúce štúdium

Rozvrh hodín pre externé a rozširujúce štúdium nájdete tu.

Tanečné kurzy University Dance Center v zimnom semestri

Už 2. októbra na tvojej škole! Tento semester otvárame tieto kurzy: TOTAL BODY WORK, REGGAETON, STANDARD&LATINO, LATINO LADY STYLE, JOGA, ĽUDOVKY.

Pokračovanie projektu Finančná gramotnosť

Vážení a milí študenti,

na základe minuloročného úspechu sme sa rozhodli pokračovať v projekte Finančná gramotnosť. Katedra psychológie v spolupráci s Nadáciou Partners a Pioner Investments pripravili zaujímavé témy, prostredníctvom ktorých si môžete zdokonaliť svoje finančné zručnosti, vyskúšať ako uvažujete o svojich aktuálnych a budúcich financiách. Nadobudnuté znalosti si budete môcť následne overiť v dvoch hrách: Finančná sloboda a Wall street.

Rozvrh - zimný semester 2017/2018

Aktuálny rozvrh pre denné štúdium nájdete tuVýberové konanie - docent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Harmonogram promócií UCM

Harmonogram promócií UCM v akademickom roku 2016/2017 nájdete tu.

Získali sme ocenenie od Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV

Tešíme sa z ceny Adama Prandu od Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV, ktorú získal kolektív Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM, za Slávnostnú akadémiu spojenú s medzinárodnou vedeckou konferenciou venovanou spoluzakladateľovi NSS Dr.h.c. prof. PhDr. Jánovi Podolákovi, DrSc.

Zahájenie akademického roka 2017/2018

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční 25. septembra 201710.00 hod. v Dome kultúry Trnava, Trojičné námestie 10, Trnava.