Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Nášmu študentovi Igorovi Cintulovi z katedry rusistiky uverejnili príspevok v zborníku

Nášmu študentovi Igorovi Cintulovi z Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, uverejnili príspevok v zborníku z konferencie v spolupráci s pani docentkou Matycinou z Lipeckej štátnej technickej univerzity, pod názvom

Zomrel PhDr. Anton Markuš, CSc.

S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že dňa 12. 2. 2018 zomrel náš drahý kolega a priateľ PhDr. Anton Markuš, CSc., ktorý bol prvým vedúcim Katedry psychológie FF UCM. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 16. 2. 2018 o 15.30 v Krematóriu v Bratislave. 

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave 2018

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave 2018 otvorila dekanka fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., ktorá privítala ctených hostí nielen z domácej fakulty, ale aj iných súčastí univerzity, absolventov či priateľov univerzity. Čítať ďalej...

Výberové konanie - docent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Rozvrh hodín pre letný semester 2017/2018

Rozvrh hodín pre letný semester 2017/2018 nájdete tu.

Zomrel prof. PhDr. Ján Čech, CSc.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 3. februára 2018 zomrel vo veku 71 rokov prof. PhDr. Ján Čech, CSc., ktorý bol dlhoročným profesorom na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Posledná rozlúčka bude v piatok 9. 2. 2018 o 13.00 hod. Česť jeho pamiatke!

Kolokvium záverečných prác katedry anglistiky a amerikanistiky

2. ročník Kolokvia záverečných prác „v novom duchu“ sa uskutočnil 30. januára 2018 (utorok) v priestoroch auly na Bučianskej ulici v Trnave. Čítať ďalej...

Tanečné kurzy University Dance Center v letnom semestri

Nový semester je tu a s ním aj tanečné a pohybové kurzy University Dance Center! Začíname už 19. februára. Pozri si aktuálne rozvrhy na letný semester -> http://www.unidc.sk/vyber-si-mesto/trnava/

Výzva v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách: