Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Slovenka v Tanzánii žila medzi Datogmi, polokočovnými pastiermi

Naša výskumníčka a doktorandka Emília Biháriová z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií sa vybrala do Tanzánie na 3 mesiace, z ktorých sa stali 4 roky učenia v anglickej škôlke... 

"Nemali sme žiadnu budovu, učili sme pod stromom alebo na krytej verande. Otvorený priestor bol náročný na sústredenie. Stačilo, aby okolo prešla mačka a deti ju začali naháňať."...

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018. Verzia na stiahnutie.

Oznam ŠO a OAČ

Oznamujeme študentom, že počas letných prázdnin v akademickom roku 2016/2017 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení FF UCM a Oddelení akademických činností UCM

Informácia o pridelení ubytovania na AR 2017/2018

Pridelenie ubytovania študentom FF UCM na AR 2017/2018

Oznam študijného oddelenia

Študijné oddelenie FF UCM bude dňa 15. 6. 2017 v čase od 8.30 hod. do 11.00 hod. zatvorené z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie elektriny.

Voľné pracovné miesto psychológa

Informáciu o výberovom konaní nájdete tu.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného funkčného pracovného miesta.

Konferencia „Hľadanie počiatkov“

Pozývame vás na konferenciu „Hľadanie počiatkov“, kde sa môžete dozvedieť všetko o počiatkoch v antickom myslení, zberateľstve v antike, kňažského úradu pontifikov a mnohé iné. Udalosť pre vás zorganizovala Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM.

Zápisy do 1. roka štúdia na AR 2017/2018

Zápisy do 1. roka štúdia na AR 2017/2018

Výsledky súťaže o lístky na koncert LUCIE!

Výhercovia získavajú po 2 lístky na koncert:
Kristián Valachovič, katedra pedagogiky
Lucia Bistárová, katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií. Čítať ďalej...