Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Dôležitý oznam pre študentov! ZAPÍSANÉ PREDMETY

Prosíme všetkých študentov, aby si v AISe skontrolovali všetky zapísané predmety na celý akademický rok 2017/2018.
Záväzné sú pokyny jednotlivých katedier a zoznam predmetov, ktorý ste obdržali na zápisoch.

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Zapadni na Tvojej fakulte

Aj tento rok zorganizovala Študentská rada UCM spoločne s AZU Trnava pre prvákov skvelý event!!! Všetci prváci by si mali dátum 27. 9. 2017 zapísať, kde sa len dá. Vtedy bude deň pre prvákov, aby zapadli na svojej fakulte. Nikto predsa nechce byť outsider. Či?

Výberové konanie - odborný asistent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Dôležitý oznam pre študentov! ZAPÍSANÉ PREDMETY

Prosíme všetkých študentov, aby si v AISe skontrolovali všetky zapísané predmety na celý akademický rok 2017/2018.
Záväzné sú pokyny jednotlivých katedier a zoznam predmetov, ktorý ste obdržali na zápisoch.

Oznam o pridelení ubytovania pre študentov zapísaných po 2. a 3. kole prijímacieho konania

Oznamujeme študentom, ktorí sa zapísali na štúdium dodatočne, že všetky ubytovacie kapacity v ubytovacích zariadeniach UCM v Trnave sú obsadené. Z tohto dôvodu bude ubytovanie študentom pridelené len v prípade uvoľnenia miesta. V takom prípade bude študent o pridelení ubytovania elektronicky informovaný. 

Rozvrh hodín pre externé a rozširujúce štúdium

Rozvrh hodín pre externé a rozširujúce štúdium nájdete tu.

Welcome day FF 2017

Pozývame všetkých prvákov bakalárskeho štúdia na Welcome day filozofickej fakulty, kde sa dozviete všetky dôležité informácie o štúdiu a aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť v rámci našej fakulty a univerzity.

Tanečné kurzy University Dance Center v zimnom semestri

Už 2. októbra na tvojej škole! Tento semester otvárame tieto kurzy: TOTAL BODY WORK, REGGAETON, STANDARD&LATINO, LATINO LADY STYLE, JOGA, ĽUDOVKY.

Pokračovanie projektu Finančná gramotnosť

Vážení a milí študenti,

na základe minuloročného úspechu sme sa rozhodli pokračovať v projekte Finančná gramotnosť. Katedra psychológie v spolupráci s Nadáciou Partners a Pioner Investments pripravili zaujímavé témy, prostredníctvom ktorých si môžete zdokonaliť svoje finančné zručnosti, vyskúšať ako uvažujete o svojich aktuálnych a budúcich financiách. Nadobudnuté znalosti si budete môcť následne overiť v dvoch hrách: Finančná sloboda a Wall street.