Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Zápisy do 1. roka štúdia na akademický rok 2017/2018

Zápisy do 1. roka štúdia na akademický rok 2017/2018.
Zápisy platia len pre študentov, ktorí boli prijatí v 2. a 3. kole prijímacieho konania. Čas zápisu pre študentov je uvedený na písomnej pozvánke!!!

Rozvrh - zimný semester 2017/2018

Aktuálny rozvrh pre denné štúdium nájdete tu2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

Výberové konanie - docent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Harmonogram promócií UCM

Harmonogram promócií UCM v akademickom roku 2016/2017 nájdete tu.

Získali sme ocenenie od Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV

Tešíme sa z ceny Adama Prandu od Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV, ktorú získal kolektív Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM, za Slávnostnú akadémiu spojenú s medzinárodnou vedeckou konferenciou venovanou spoluzakladateľovi NSS Dr.h.c. prof. PhDr. Jánovi Podolákovi, DrSc.

Zahájenie akademického roka 2017/2018

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční 25. septembra 201710.00 hod. v Dome kultúry Trnava, Trojičné námestie 10, Trnava.

Pozvánka na konferenciu pre študentov angličtiny a učiteľstva angličtiny Lifelines and Life Skills

Slovenská komora angličtinárov (SKA) srdečne pozýva na každoročnú konferenciu pre učiteľov angličtiny Lifelines and Life Skills, ktorá sa uskutoční v Nitre v dňoch 22. - 23. 09. 2017.

Výstava Creative Creatures

Srdečne Vás pozývame na výstavu Creative Creatures do Zoya Gallery (Bratislava) od 15. 9. 2017 do 31. 10. 2017. Unikátne podoby života extrémne izolovaných kmeňov vo svete zachytáva fotograf Martin Machaj v jedinečných portrétoch. Ďakujeme za príležitosť spolupracovať na tomto skvelom projekte s uznávaným fotografom.