Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Pozvánka na prednášku s praktickým inštruktážnym seminárom

Filozofická fakulta UCM v Trnave, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave a Univerzitná knižnica UCM v Trnave pozývajú všetkých záujemcov do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave, kde sa bude dňa 15. novembra 2017 o 10.00 hod. konať prednáška s praktickým inštruktážnym seminárom Textové a jazykové databázy Slovenského národného korpusu ako zdroje informácií (nielen) o slovenskom jazyku. Prednáša: PhDr. Mária Šimková, Ph.D. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu).
Tešíme sa na Vás.

Pozvánka na verejnú diskusiu: Aktívne občianstvo na Slovensku a v krajinách V4: stav a trendy

Inštitút pre verejné otázky (IVO) a Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozývajú na verejnú diskusiu:

UCM v Trnave pozýva na prednášku prezidenta SR

UCM v Trnave pozýva na prednášku pána prezidenta Andreja Kisku, ktorá sa uskutoční dňa 14. 11. 2017 o 9.45 hod v priestoroch veľkej auly na Bučianskej ulici. Všetci ste srdečne vítaní.

Pridaj sa k nám a buď súčasťou študentského života na UCM

Študentská rada UCM opäť robí nábor nových členov pred začiatkom akademického roka. Ak chceš byť súčasťou nášho tímu a tvoriť študentský život na našej univerzite, neváhaj a pridaj sa k nám! Vyplň dotazník https://goo.gl/k6zs7J alebo nám napíš na vz.srucmjohn(zav.)doegmail.com

TVAT 2017 - Kto sú dolnozemskí Slováci?

Kto sú dolnozemskí Slováci? ... alebo (nielen) o zabíjačke a pálenom.
Pozývame na prednášku troch bádateľov z troch slovenských univerzít o výskume dejín, kultúry a identity Slovákov v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Chorvátsku z pohľadu troch vedných disciplín: histórie, etnológie a estetiky, spojenú s prezentáciou aktuálnych publikácií o problematike za účasti vydavateľa.

Prednáška „Pracovné právo“ a „Terminológia pracovného práva v slovenčine a v angličtine“

V pondelok 6. novembra 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška s odborníkom z praxe – Mgr. Ing. Rastislavom Kellerom. Prednášku zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. 

Harmonogram slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FF UCM v akademickom roku 2017/2018

Miesto konania: Aula, Bučianska 4/A, Trnava
Dátum: 21. november 2017 
Čas: od 10.00 hod. do 12.15 hod.
Účasť študentov je povinná! Vstup v malom spoločenskom oblečení!

Prezentácia knihy Objavné cesty staroveku na Bibliotéke

Pozývame Vás na prezentáciu knihy Objavné cesty staroveku od nášho doc. Michala Habaja.
12. 11. 2017 o 14.00 hod. na Bibliotéke v Bratislave.

Medzinárodný školský projekt - Ornamentálna mapa Slovenska

Ornamentálna mapa je medzinárodný školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. Medzi národmi aj medzi sebou navzájom.
Ornamentálna mapa Slovenska bude vytvorená deťmi ako mozaika tradičných ornamentov zo všetkých obcí Slovenska a následne spracovaná umelcami do podoby veľkoplošných obrazov „Krajina krásy“. Zároveň sa ornamenty stanú súčasťou každej našej obce na digitálnych mapách.    
Odborným garantom projektu je Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave.
http://www.tatrin.sk

https://www.facebook.com/Ornament%C3%A1lna-mapa-Slovenska-1248571608582356/ 

Týždeň vedy a techniky 2017

Aj tento rok vám prinášame prednášky a diskusie na rôzne témy v rámci Týždňa vedy a techniky 2017. Program