Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného funkčného pracovného miesta.

Pozvánka na Workshopy v Trnave

Témami sú: 

1. Rozvoj podnikateľských zručností žien a mladých dospelých, zaradenie sa do podnikateľského prostredia, špecifikácia motivačných faktorov pre úspešné podnikanie.
Workshop kľúčové kompetencie je viac-menej určený pre cieľovú skupinu poradcov, učiteľov a pod., ale tiež radi uvítame každého, koho téma osloví. 
2. Kľúčové kompetencie a ich vplyv na individuálny rozvoj jednotlivca (zamestnateľnosť jednotlivca, účasť na programoch celoživotného vzdelávania, ako motivovať jednotlivca na vlastný rozvoj).
Nová spolupráca: Ústav Českej akadémie vied

Podpísali sme novú exkluzívnu zmluvu o spolupráci s Historickým ústavom Českej akadémie vied. Otvárajú sa tak možnosti štúdia, archívnych výskumov a vedeckej práce pre našich pedagógov a študentov. Študentom a bádateľom je k dispozícii taktiež študovňa s moderným vybavením.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií:

Detská univerzita je tu pre vás aj tento rok!

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave po vynikajúcich skúsenostiach z predošlých ročníkov Detskej UCM pripravuje v dňoch 3. - 7. júla 2017 už v poradí piaty ročník Detskej univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Aktuálny ročník opäť ponúkne deťom vo veku od 9 do 14 rokov jedinečnú možnosť aktívneho trávenia letných prázdnin. Plnohodnotný program účastníkom priblíži život na univerzite, zameranie jednotlivých fakúlt a inštitútu, zároveň ich hravou formou obohatí vedomosťami a poznatkami.

Ponuka voľných miest - lektori slovenského jazyka a kultúry a učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov

Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR vyhlásila výberové konanie na voľné miesta lektorov slovenského jazyka a kultúry a učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí na akademický rok 2017/2018.

Otvorenie novej univerzitnej predajne UCM v Trnave

Srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie novej univerzitnej predajne UCM v Trnave, ktoré sa bude konať v stredu 15. marca 2017 o 11.00 hod. vo vstupnej hale UK UCM na Hajdóczyho ulici č. 1. 

Účinkuje: univerzitný spevácky zbor UNITTY pod vedením doc. Mgr. art. Jozefa Illéša

Zomrel prof. Ján Podolák

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom, spolupracovníkom a študentom, že nás dňa 15. 2. 2017 vo veku 90 rokov navždy opustil bývalý rektor UCM v Trnave Dr. h.c. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. Čítať ďalej...

Kolokvium záverečných prác katedry anglistiky a amerikanistiky

Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM pripravuje každoročne pre svojich študentov Kolokvium záverečných prác, kde študenti magisterského stupňa štúdia, ktorí končia štúdium v danom akademickom roku, prezentujú projekty vlastných diplomových prác. Majú tak možnosť predstaviť rozpracované práce s čiastkovými výsledkami vo výskume a dostať spätnú reakciu od vyučujúcich KAA – školiteľov ako aj budúcich oponentov. Kolokvium ZP sa už stalo tradíciou na pôde katedry, avšak tento rok sa nieslo v „novom duchu“ a v iných priestoroch, aké boli dosiaľ zvykom.

Rozhovor s prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. o genetickom vylepšovaní ľudí

Zásahy do ľudskej DNA nie sú z hľadiska bioetiky hodnotené vždy rovnako. Prečo sú niektoré úpravy vnímané ako eticky prijateľné a iné nie, ale aj ako sa vôbec niečo také posudzuje? Na tieto otázky odpovedal náš p. profesor Peter Sýkora z Centra pre bioetiku FF UCM. Rozhovor si môžete prečítať tu: http://science.dennikn.sk/clanky-a-rozhovory/spolocnost-a-kultura/clovek-a-spolocnost/6521-peter-sykora-geneticke-vylepsovanie-ludi-musime-nanovo-premysliet