Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Uznanie kvalít vedecko-výskumnej činnosti na FF

Na základe kvality vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov Filozofickej fakulty UCM v Trnave boli dňa 16. 04. 2018 udelené FF UCM práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore 7106 (3.1.3) etnológia. Filozofická fakulta UCM sa tak stala fakultou s najväčším počtom udelených práv v rámci habilitačných a inauguračných konaní v rámci celej UCM.

Spoznávanie krás Moravy

Filozofická fakulta zorganizovala pre zamestnancov univerzity dvojdňový výlet za spoznávaním krás, vôní a chutí Moravy.
Prvou zastávkou bolo malebné mestečko Hustopeče – srdce viníc a mandľovníkov, kde sme sa prostredníctvom ľahkej turistiky prešli po mandľových sadoch a z rozhľadne obdivovali krásny výhľad na moravský kraj. Navštívili sme Dům U Synků, v ktorom sídli mestské múzeum a stála vinárska expozícia. Na podvečer sme sa presunuli do Zaječí – Vinářství u Kapličky, kde nás čakala chutná moravská večera a ochutnávka miestnych vín. Nasledujúci deň sme navštívili Zámok Lednice, kde sme absolvovali komentovanú prehliadku so sprievodcom a individuálnym spoznávaním zámockých záhrad.

Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 22. 5. 2018 v Prezidentskom paláci vymenoval prof. Ing. Romana Boču, DrSc. za rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prezident začal svoj príhovor k novým rektorom a rektorkám slovami: Vymaňte sa z priemernosti a vyjadril presvedčenie, že svoj ponúknutý priestor budú vedieť zmysluplne využiť v prospech nás všetkých.

Životopis prof. Ing. Romana Boču, DrSc.

https://www.prezident.sk/article/prezident-menoval-rektorov-vymanme-sa-z-priemernosti/

Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie

Oznamujeme všetkým pedagógom a výskumným pracovníkom, že aj tento rok majú možnosť uchádzať sa o Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie. Uzávierka podávania prihlášok je 12. októbra 2018.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií:

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného funkčného pracovného miesta.

Oznam o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM - zoznam kandidátov

Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FF UCM v Trnave, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 4. 2018. Bližšie informácie nájdete tu.
Nominačný list pre voľby do AS FF UCM
Zoznam kandidátov do AS FF UCM (zamestnanci aj študenti)

Študentka psychológie vyhráva ocenenia v karate

Miroslava Kopúňová, študentka psychológie, vyhráva jedno ocenenie za druhým v súťažiach karate v rámci Európy.

Zomrel politológ Michal Horský

So zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 75 rokov v nedeľu zomrel slovenský politológ, pamiatkar, publicista a učiteľ Michal Horský, ktorý učil aj na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.