Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

POZOR, ZMENY V ROZVRHU!

Od pondelka 19. 2. 2018 platia zmeny v rozvrhu.

Zomrel PhDr. Anton Markuš, CSc.

S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že dňa 12. 2. 2018 zomrel náš drahý kolega a priateľ PhDr. Anton Markuš, CSc., ktorý bol prvým vedúcim Katedry psychológie FF UCM. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 16. 2. 2018 o 15.30 v Krematóriu v Bratislave. 

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave 2018

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave 2018 otvorila dekanka fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., ktorá privítala ctených hostí nielen z domácej fakulty, ale aj iných súčastí univerzity, absolventov či priateľov univerzity. Čítať ďalej...

Výberové konanie - docent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Zomrel prof. PhDr. Ján Čech, CSc.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 3. februára 2018 zomrel vo veku 71 rokov prof. PhDr. Ján Čech, CSc., ktorý bol dlhoročným profesorom na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Posledná rozlúčka bude v piatok 9. 2. 2018 o 13.00 hod. Česť jeho pamiatke!

Výzva v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Dňa 9. februára 2018 v čase od 07.30 do 15.30 hod. bude v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 a v kuchyni a jedálni UCM (Rybníkova 13) v Trnave plánované prerušenie distribúcie elektriny. V tej súvislosti nebude v čase od 07.00 do 16.00 hod. v budovách UCM (okrem IFBLR) funkčná počítačová sieť (internet, AIS, e-maily a pod.) ani telefónne linky. Prístup k IKT systémom UCM (webové stránky, AIS) mimo univerzity nebude tiež možný.

Pozvánka na konferenciu doktorandov a odborných asistentov QUAERE 2018

Pozývame všetkých na VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a odborných asistentov QUAERE 2018, ktorá sa koná 18. - 22. 6. 2018, Česká republika.

Dekanka filozofickej fakulty rozdávala ocenenia

Nový rok 2018 zahájili zamestnanci filozofickej fakulty Novoročným večierkom.
V úvode privítala dekanka filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. všetkých zamestnancov s prianím úspešného nového kalendárneho roka. Čítať ďalej...