Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Akademický senát FF UCM zvolil dekana

Dňa 13. 12. 2017 bola Akademickým senátom FF UCM zvolená doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. za dekanku Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Srdečne gratulujeme! Zápisnicu z volieb si môžete pozrieť tu

Pozvánka na verejnú prezentáciu kandidátov na dekana FF UCM

Pozývame všetkých študentov a zamestnancov na verejnú prezentáciu kandidátov na dekana FF UCM, ktorá sa uskutoční 13. 12. 2017 o 10.00 hod. v miestnosti Z 0.3
https://www.facebook.com/events/368620986898026/

Fakultné predvianočné trhy 2017

Študenti etnológie a histórie si pripravili prednášky o historickej gastronómii aj s ochutnávkou jedál. Varila sa aj tradičná etno-kapustnica s mäsom, ale aj pre vegetariánov.

Prezident Slovenskej republiky udelil titul profesor doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc.

Dňa 4. 12. 2017 prezident SR, Andrej Kiska, vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.
Titul profesor udelil aj doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc. za oblasť cudzie jazyky a kultúry, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave od roku 2014 na Katedre rusistiky.

Novému profesorovi srdečne blahoželáme.

Foto: SITA; http://www.prezident.sk

Informácia o rektorskom voľne

Z úcty k poslednej rozlúčke s pánom rektorom Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., mim. prof. sa vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a štatutárny zástupca prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. rozhodli všetkým zamestnancom UCM v Trnave v deň konania pohrebu pána rektora 4. 12. 2017 udeliť rektorské voľno s platnosťou od 11.00 hod.

UCM v Trnave udelila titul docent Mgr. Jurajovi Mištinovi, PhD.

Dňa 28. novembra 2017 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na ktorom bol podpredsedom Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Ing. Jozefom Lehotayom, DrSc., odovzdaný dekrét o udelení titulu docent v študijnom odbore 2. 1. 32 cudzie jazyky a kultúry Mgr. Jurajovi Mištinovi, PhD. Čítať ďalej...

Prednáška „Pracovné právo“ a „Terminológia pracovného práva v slovenčine a v angličtine“

V pondelok 6. novembra 2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnila prednáška s odborníkom z praxe – Mgr. Ing. Rastislavom Kellerom. Prednášku zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. 

Welcome day FF 2017

Prvý ročník Welcome day FF pre našich čerstvých prvákov Bc. štúdia, v rámci ktorého sa mohli dozvedieť o aktivitách fakulty a univerzity, do ktorých sa môžu zapojiť. Nechýbal ani Psychoklub so psychotestami a psychologickým testovacím systémom Schuhfried. Rozdali sme fakultné predmety, tričká, perá, šálky a termohrnčeky... Porozprávali sme, čo predstavujú organizácie AIESEC, Erasmus +, AZU či Študentská rada. Tak opäť o rok, milí študenti! :)
Fotogaléria

Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Juraja Mištinu, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 9. 11. 2017 o 9.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Juraja Mištinu, PhD., odborného asistenta na FPV UCM v Trnave, na tému „Rozvoj profesionálnych komunikačných zručností v nefilologických oblastiach štúdia na vysokej škole“ a obhajoba habilitačnej práce na tému „Tvorba a návrh kurikula na výučbu angličtiny doktorandov v prírodovedných a technických oblastiach štúdia“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.