Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Náš kolega Dr. Jozef Lenč v televíznej relácii

V televíznej relácii Politická kríza a jej riešenia / Politická kríza a ústavné právo na TA3 sa vyjadroval k súčasnej politickej situácii na Slovensku aj náš kolega Dr. Jozef Lenč (Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave). Pozrite si videozáznam.

https://www.ta3.com/clanok/1123635/politicka-kriza-a-jej-riesenia-politicka-kriza-a-ustavne-pravo.html

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 15. 3. 2018 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD., docentky na FF UMB v Banskej Bystrici, na tému „Komunikačné očakávania a kategória jazykovej primeranosti“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.

Oficiálne stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Vzhľadom k uplynulým udalostiam ohľadne voľby rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, príspevku na blogu SME od dr. Jozefa Tinku a medializácii súvisiacich udalostí, posielame:

POZOR, ZMENY V ROZVRHU!

Od pondelka 19. 2. 2018 platia zmeny v rozvrhu.

Zomrel PhDr. Anton Markuš, CSc.

S hlbokou ľútosťou oznamujeme, že dňa 12. 2. 2018 zomrel náš drahý kolega a priateľ PhDr. Anton Markuš, CSc., ktorý bol prvým vedúcim Katedry psychológie FF UCM. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 16. 2. 2018 o 15.30 v Krematóriu v Bratislave. 

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave 2018

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave 2018 otvorila dekanka fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., ktorá privítala ctených hostí nielen z domácej fakulty, ale aj iných súčastí univerzity, absolventov či priateľov univerzity. Čítať ďalej...

Výberové konanie - docent

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Zomrel prof. PhDr. Ján Čech, CSc.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 3. februára 2018 zomrel vo veku 71 rokov prof. PhDr. Ján Čech, CSc., ktorý bol dlhoročným profesorom na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Posledná rozlúčka bude v piatok 9. 2. 2018 o 13.00 hod. Česť jeho pamiatke!

Výzva v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách: