Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 22. 5. 2018 v Prezidentskom paláci vymenoval prof. Ing. Romana Boču, DrSc. za rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prezident začal svoj príhovor k novým rektorom a rektorkám slovami: Vymaňte sa z priemernosti a vyjadril presvedčenie, že svoj ponúknutý priestor budú vedieť zmysluplne využiť v prospech nás všetkých.

Životopis prof. Ing. Romana Boču, DrSc.

https://www.prezident.sk/article/prezident-menoval-rektorov-vymanme-sa-z-priemernosti/

Medzinárodná vedecká konferencia - Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

10. – 11. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave konala medzinárodná vedecká konferencia Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, ktorú organizovala Katedra rusistiky FF UCM v Trnave spolu s Katedrou ruského jazyka a literatúry Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzity v rámci projektu KEGA č. 013UCM-4/2017 Vymedzenie špecifík modelu „ruského sveta“ v ruskom jazyku, literatúre a kultúre.

Teach-UP kurzy pre študentov zadarmo

Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia učiteľských študijných programov, ktoré sú zamerané na ISCED 2, sa môžu prihlásiť do štyroch online kurzov v slovenskom jazyku. Kurzy sú venované novým učiteľským kompetenciám (formatívne hodnotenie, personalizované vyučovanie, spolupráca a kreativita žiakov). Online kurzy sú plné pútavých nápadov k vzdelávacím činnostiam a relevantných videomateriálov. Navyše ponúkajú študentom skvelú možnosť vzájomnej online výmeny informácií. Študenti sa takto môžu (v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste) vzdelávať v online kurzoch, ktoré sú zamerané na inovatívne prístupy k vyučovaniu a učeniu sa.

Pozvánka na exkurziu

Katedra rusistiky FF UCM srdečne pozýva všetkých študentov na exkurziu Po stopách histórie Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá sa uskutoční 11. mája 2018.

Študentská vedecká a odborná činnosť

Do fakultného kola ŠVOČ (študentská vedecká a odborná činnosť) sa aj v tomto roku zapojilo množstvo študentov s aktuálnymi kultúrno-spoločenskými témami. Za prínosné spracovanie tém blahoželáme všetkým zúčastneným a prajeme veľa ďalších úspechov.

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2018

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2018

Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie

Oznamujeme všetkým pedagógom a výskumným pracovníkom, že aj tento rok majú možnosť uchádzať sa o Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie. Uzávierka podávania prihlášok je 12. októbra 2018.

Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti

Pozvánka na prednášku a vyhodnotenie vedomostnej súťaže k 25. výročiu vzniku nezávislej Slovenskej republiky.

Študentská konferencia LOQUERE

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave Vás pozýva na 2. ročník študentskej konferencie LOQUERE, ktorá sa uskutoční dňa 25. 4. 2018, miestnosť Z0.2 a Z0.3.

Psychodivadlo

Ďalšia unikátna udalosť, ktorú pre študentov FF zorganizovala Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie v spolupráci so Psychologickým klubom UCM, Psychodivadlo "Deti zo stanice ZOO" v podaní Divadelného súboru Slúchadlo. Po predstavení nasledovala diskusia s MUDr. Okruhlicom.
Fotogaléria