Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Pozvánka na prednášku prof. Georga Lohmanna a doktorandské kolokvium Human rights of marginal groups

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave Vás pozýva na prednášku prof. Georga Lohmanna a doktorandské kolokvium Human rights of marginal groups, ktoré sa uskutočnia dňa 11. 4. 2018 od 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 611.
V popoludňajších hodinách bude pokračovanie s diskusiou v Univerzitnej knižnici UCM od 13.30 hod.
Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze.
Podujatie je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0563/18 Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze.

TOP „trojka“ najcitovanejších analytikov za rok 2017

"Spoločnosť NEWTON Media každoročne zostavuje rebríček najcitovanejších analytikov v médiách a ani rok 2017 nie je v tomto smere výnimkou." Medzi top 3 politickými analytikmi je aj politológ, dr. Jozef Lenč, z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave, ktorý bol za rok 2017 citovaný 107-krát. „Viac ako publikovanie autorských článkov (1) preferuje diskusiu v rozhlase a televízii, o čom svedčí jeho vystupovanie v reláciách na Rádiu Slovensko (8), Dvojke (5) a TA3 (6).“

Viac informácií nájdete na webe:
http://www.medan.sk/top-trojka-najcitovanejsich-analytikov-za-rok-2017/

Oznam o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM - zoznam kandidátov

Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FF UCM v Trnave, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 4. 2018. Bližšie informácie nájdete tu.
Nominačný list pre voľby do AS FF UCM
Zoznam kandidátov do AS FF UCM (zamestnanci aj študenti)

Pozvánka na prezentáciu knihy Ľudské práva

Katedra germanistiky FF UCM srdečne pozýva na prezentáciu slovenského vydania knihy Ľudské práva, ktorá sa uskutoční dňa 11. 4. 2018 o 13.30 hod. v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave.   

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

Študenti, ktorí majú štátne skúšky v máji a júni 2018 sa musia prihlásiť najneskôr do 10. 05. 2018. Záverečnú prácu k obhajobe treba odovzdať na sekretariáte FF UCM do 20. 04. 2018.

Študentka psychológie vyhráva ocenenia v karate

Miroslava Kopúňová, študentka psychológie, vyhráva jedno ocenenie za druhým v súťažiach karate v rámci Európy.

Študentom anglistiky prednášal profesor z Poľska

Dňa 6. marca 2018 (utorok) zavítal na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave profesor Przemek Lozowski (Kazimierz Pulaski, University of Technology and Humanities in Radom, Poľsko). Profesor Lozowski odprednášal dve prednášky z oblasti interkultúrnej komunikácie pod názvom: "Communicatingvalues in interculturalcontexts: in-betweenlanguage and culture" a "Gains and losses in interculturalcommunication: examples". Obe prednášky mali u študentov Bc. a Mgr. štúdia úspešný ohlas.
Fotogaléria

Zomrel politológ Michal Horský

So zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 75 rokov v nedeľu zomrel slovenský politológ, pamiatkar, publicista a učiteľ Michal Horský, ktorý učil aj na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Rozprávka (nie tak celkom) známa

Prednáška Mgr. Jany Pácalovej, PhD., na tému Rozprávka (nie tak celkom) známa, sa uskutočnila 14. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice. Literárna vedkyňa, Mgr. Jana Pácalová, PhD., pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV a venuje sa výskumu rozprávok v romantizme a klasické rozprávky z tohto obdobia autorsky spracováva pre deti. Podujatie pripravila pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, ktorý si pripomíname 16. marca. 

Náš študent Bc. Matúš Burda vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné (KVH) v dňoch 22. a 23. februára  2018 usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Slovensko a prvá svetová vojna. Hoci si konferencia nekládla za cieľ zmapovať všetky historické súvislosti, poukázala na mnohé skutočnosti z priebehu vojny.