Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Akademický senát FF UCM zvolil dekana

Dňa 13. 12. 2017 bola Akademickým senátom FF UCM zvolená doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. za dekanku Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Srdečne gratulujeme! Zápisnicu z volieb si môžete pozrieť tu

Oznam ŠO UCM a OAČ UCM

Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností budú v dňoch 18. 12. 2017 – 5. 1. 2018 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

Medzinárodné vedecké fórum Multilingválne vzdelávanie: teórie a perspektívy

8. decembra 2017 (piatok) sa na pôde Štátneho pedagogického inštitútu v Arkalyku (Kazachstan) uskutočnilo medzinárodné vedecké fórum na tému: Multilingválne vzdelávanie: teórie a perspektívy. Čítať ďalej...

Pozvánka na verejnú prezentáciu kandidátov na dekana FF UCM

Pozývame všetkých študentov a zamestnancov na verejnú prezentáciu kandidátov na dekana FF UCM, ktorá sa uskutoční 13. 12. 2017 o 10.00 hod. v miestnosti Z 0.3
https://www.facebook.com/events/368620986898026/

Videokonferencia s Kazachstanom

7. decembra 2017 (štvrtok) o 12.00 hod. sa v zasadačke Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila študentská videokonferencia na tému: „Systém vzdelávania budúcich učiteľov v Kazachstane a porovnanie so SR“. Čítať ďalej...

Fakultné predvianočné trhy 2017

Študenti etnológie a histórie si pripravili prednášky o historickej gastronómii aj s ochutnávkou jedál. Varila sa aj tradičná etno-kapustnica s mäsom, ale aj pre vegetariánov.

Prezident Slovenskej republiky udelil titul profesor doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc.

Dňa 4. 12. 2017 prezident SR, Andrej Kiska, vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.
Titul profesor udelil aj doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc. za oblasť cudzie jazyky a kultúry, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave od roku 2014 na Katedre rusistiky.

Novému profesorovi srdečne blahoželáme.

Foto: SITA; http://www.prezident.sk

Stretnutie na veľvyslanectve Tureckej republiky v Bratislave

V piatok, 1. decembra 2017, sa na pôde veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie dekanky FF UCM – doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., vedúcej katedry anglistiky a amerikanistiky poverenej zastupovaním – PhDr. Gabriely Siantovej, PhD. a PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD. s veľvyslankyňou Tureckej republiky – jeho excelenciou, Hatice Aslıgül Üğdül. Obsahom pracovného stretnutia bolo rozšírenie spolupráce medzi Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s univerzitami v Tureckej republike (Erasmus plus program, pripravovaná prednáška pre študentov FF UCM v Trnave).

Informácia o rektorskom voľne

Z úcty k poslednej rozlúčke s pánom rektorom Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., mim. prof. sa vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a štatutárny zástupca prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. rozhodli všetkým zamestnancom UCM v Trnave v deň konania pohrebu pána rektora 4. 12. 2017 udeliť rektorské voľno s platnosťou od 11.00 hod.

UCM v Trnave udelila titul docent Mgr. Jurajovi Mištinovi, PhD.

Dňa 28. novembra 2017 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na ktorom bol podpredsedom Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Ing. Jozefom Lehotayom, DrSc., odovzdaný dekrét o udelení titulu docent v študijnom odbore 2. 1. 32 cudzie jazyky a kultúry Mgr. Jurajovi Mištinovi, PhD. Čítať ďalej...