Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Harmonogram štátnych skúšok v auguste 2017

Harmonogram štátnych skúšok v auguste 2017

Harmonogram zápisov do vyššieho roka štúdia

Harmonogram zápisov do vyššieho roka štúdia

Pozývame Vás na pútavé prednášky našich filozofov na Letavy 2017!

Doc. Matúš Porubjak a doktorand Mgr. Tomáš Susko vystúpia na udalosti s témami "Múzy vs. Copyright" a "Myšlienky transhumanizmu v audiovizuálnych dielach". Viac informácií nájdeš na http://www.letavy.sk/letavy-2017-program/.

Nový web FF

Určite ste si už stihli všimnúť našu novú verziu webu.
Tak neváhajte a otestujte, teraz aj na mobiloch a tabletoch bez zbytočného zoomovania.
Robíme všetko preto, aby sme Vám uľahčili dostupnosť informácií :)
Team FF

Informácia o pridelení ubytovania na AR 2017/2018 pre študentov 1. ročníka

Pridelenie ubytovania študentom 1. ročníka FF UCM v Trnave v akademickom roku 2017/2018.

Informácia o pridelení ubytovania na AR 2017/2018 - odvolania

Pridelenie ubytovania po preskúmaní rozhodnutí o nepridelení ubytovania študentom FF UCM v Trnave v akademickom roku 2017/2018.

Obhajoby dizertačných prác

V dňoch 30. - 31. augusta 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnia, v študijnom odbore 3.1.3 etnológia v študijnom programe etnológia a mimoeurópske štúdiá, obhajoby dizertačných prác. Harmonogram obhajob nájdete tu.

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018

Informácia pre študentov

Dňa 30. 06. 2017 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2016/2017. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 07. 07. 2017 v AIS-e zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018