Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Nové vydanie časopisu Parazol

Nové vydanie časopisu Parazol nájdete tu.

Náš kolega Dr. Jozef Lenč v televíznej relácii

V televíznej relácii Politická kríza a jej riešenia / Politická kríza a ústavné právo na TA3 sa vyjadroval k súčasnej politickej situácii na Slovensku aj náš kolega Dr. Jozef Lenč (Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave). Pozrite si videozáznam.

https://www.ta3.com/clanok/1123635/politicka-kriza-a-jej-riesenia-politicka-kriza-a-ustavne-pravo.html

Študentská vedecká odborná činnosť /ŠVOČ/ v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram a základné pokyny k ŠVOČ v akademickom roku 2017/2018 nájdete tu.

Prezentácia publikácie Kopánka - Execír. K dejinám mestskej štvrte

Prezentácia publikácie Kopánka – Execír, spolu s autorským čítaním, sa uskutočnila 7. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice. Autori, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., PhDr. Martina Bocánová PhD. a PhDr. Martin Priečko, PhD., predstavili publikáciu a každý z autorov informoval o časti, ktorú spracoval. Do následnej diskusie sa zapojila aj Mgr. Klaudia Mišovičová, ktorá spolupracovala s autormi pri príprave publikácie. Na záver sa konala autogramiáda.

Podujatie pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc Filozofická fakulta UCM v Trnave, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave a Univerzitná knižnica UCM v Trnave.

Fotogaléria

Oznam o dekanskom voľne

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave udeľuje študentom dňa 9. marca 2018 dekanské voľno za účelom možnosti zúčastniť sa občianskych pochodov iniciatívy "Za slušné Slovensko".  

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2018/2019

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2018/2019

Úspešná doktorandka katedry germanistiky

Mgr. Katarína Vilčeková, PhD., úspešná absolventka doktorandského štúdia na katedre germanistiky, vydala v nemeckom vydavateľstve svoju monografiu.

Deň otvorených dverí 2018

Na našom celouniverzitnom Dni otvorených dverí si uchádzači o štúdium mohli vyskúšať psychotesty, jazykové kvízy, mohli ochutnať historickú gastronómiu a mnohé aktivity, ktoré si pripravili naši šikovní študenti a doktorandi.

Oficiálne stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Vzhľadom k uplynulým udalostiam ohľadne voľby rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, príspevku na blogu SME od dr. Jozefa Tinku a medializácii súvisiacich udalostí, posielame:

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019