Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Privítali sme študentov stredných škôl

Filozofická fakulta v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny zorganizovali prednášku a prednes básne od francúzskeho básnika a herca Michel de Maulne pre žiakov stredných škôl.
Po prednese nasledovala voľná diskusia nadväzujúca na obsah básní: o zmysle života, lásky, bytia.

Diskusia: Na čo nám je dnes antická filozofia?

Vedúci katedry filozofie a aplikovanej filozofie doc. Matúš Porubjak a dr. Peter Fraňo sa zúčastnili diskusie pod názvom:

Pozvánka na kolokvium ku grantovému projektu

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave Vás pozýva na kolokvium ku grantovému projektu: Inovatívne metódy výučby počiatkov antického sociálno-politického, právneho a etického myslenia, 19. apríla 2018 v zasadacej miestnosti Z 0.3.

Politológ Jozef Lenč o konflikte v Sýrii

Hrozby, ktoré zaznievajú na adresu Sýrie môžu vyústiť do oveľa väčšieho konfliktu. Myslí si to aj autor perestrojky Michail Gorbačov. K téme sa vyjadril aj politológ Jozef Lenč.

Stretnutie s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko

Dňa 11. 4. 2018 navštívil na pozvanie Katedry germanistiky FF UCM našu univerzitu jeho excelencia veľvyslanec SRN pán Joachim Bleicker. 

Mestská televízia Trnava - Mesto v nás

Ako sa mesto Trnava zmenilo počas uplynulých 20 rokov? Na čo radi trnavčania spomínajú? Ako sa žije v meste Trnava? Na podobné a mnohé iné otázky odpovedala aj etnologička, dekanka našej fakulty, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Pozvánka na exkurziu

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu do Trenčína, ktorá sa uskutoční dňa 26. 4. 2018. 

Pozvánka na prednášku prof. Georga Lohmanna a doktorandské kolokvium Human rights of marginal groups

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave Vás pozýva na prednášku prof. Georga Lohmanna a doktorandské kolokvium Human rights of marginal groups, ktoré sa uskutočnia dňa 11. 4. 2018 od 10.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 611.
V popoludňajších hodinách bude pokračovanie s diskusiou v Univerzitnej knižnici UCM od 13.30 hod.
Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze.
Podujatie je súčasťou riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0563/18 Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze.

TOP „trojka“ najcitovanejších analytikov za rok 2017

"Spoločnosť NEWTON Media každoročne zostavuje rebríček najcitovanejších analytikov v médiách a ani rok 2017 nie je v tomto smere výnimkou." Medzi top 3 politickými analytikmi je aj politológ, dr. Jozef Lenč, z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave, ktorý bol za rok 2017 citovaný 107-krát. „Viac ako publikovanie autorských článkov (1) preferuje diskusiu v rozhlase a televízii, o čom svedčí jeho vystupovanie v reláciách na Rádiu Slovensko (8), Dvojke (5) a TA3 (6).“

Viac informácií nájdete na webe:
http://www.medan.sk/top-trojka-najcitovanejsich-analytikov-za-rok-2017/