Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Pozvánka na prezentáciu knihy Ľudské práva

Katedra germanistiky FF UCM srdečne pozýva na prezentáciu slovenského vydania knihy Ľudské práva, ktorá sa uskutoční dňa 11. 4. 2018 o 13.30 hod. v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave.   

Študentka psychológie vyhráva ocenenia v karate

Miroslava Kopúňová, študentka psychológie, vyhráva jedno ocenenie za druhým v súťažiach karate v rámci Európy.

Študentom anglistiky prednášal profesor z Poľska

Dňa 6. marca 2018 (utorok) zavítal na Katedru anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave profesor Przemek Lozowski (Kazimierz Pulaski, University of Technology and Humanities in Radom, Poľsko). Profesor Lozowski odprednášal dve prednášky z oblasti interkultúrnej komunikácie pod názvom: "Communicatingvalues in interculturalcontexts: in-betweenlanguage and culture" a "Gains and losses in interculturalcommunication: examples". Obe prednášky mali u študentov Bc. a Mgr. štúdia úspešný ohlas.
Fotogaléria

Zomrel politológ Michal Horský

So zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 75 rokov v nedeľu zomrel slovenský politológ, pamiatkar, publicista a učiteľ Michal Horský, ktorý učil aj na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Rozprávka (nie tak celkom) známa

Prednáška Mgr. Jany Pácalovej, PhD., na tému Rozprávka (nie tak celkom) známa, sa uskutočnila 14. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice. Literárna vedkyňa, Mgr. Jana Pácalová, PhD., pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV a venuje sa výskumu rozprávok v romantizme a klasické rozprávky z tohto obdobia autorsky spracováva pre deti. Podujatie pripravila pri príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, ktorý si pripomíname 16. marca. 

Náš študent Bc. Matúš Burda vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné (KVH) v dňoch 22. a 23. februára  2018 usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Slovensko a prvá svetová vojna. Hoci si konferencia nekládla za cieľ zmapovať všetky historické súvislosti, poukázala na mnohé skutočnosti z priebehu vojny.

Nové vydanie časopisu Parazol

Nové vydanie časopisu Parazol nájdete tu.

Náš kolega Dr. Jozef Lenč v televíznej relácii

V televíznej relácii Politická kríza a jej riešenia / Politická kríza a ústavné právo na TA3 sa vyjadroval k súčasnej politickej situácii na Slovensku aj náš kolega Dr. Jozef Lenč (Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave). Pozrite si videozáznam.

https://www.ta3.com/clanok/1123635/politicka-kriza-a-jej-riesenia-politicka-kriza-a-ustavne-pravo.html

Študentská vedecká odborná činnosť /ŠVOČ/ v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram a základné pokyny k ŠVOČ v akademickom roku 2017/2018 nájdete tu.

Prezentácia publikácie Kopánka - Execír. K dejinám mestskej štvrte

Prezentácia publikácie Kopánka – Execír, spolu s autorským čítaním, sa uskutočnila 7. marca 2018 v čitárni univerzitnej knižnice. Autori, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., PhDr. Martina Bocánová PhD. a PhDr. Martin Priečko, PhD., predstavili publikáciu a každý z autorov informoval o časti, ktorú spracoval. Do následnej diskusie sa zapojila aj Mgr. Klaudia Mišovičová, ktorá spolupracovala s autormi pri príprave publikácie. Na záver sa konala autogramiáda.

Podujatie pripravila v rámci Týždňa slovenských knižníc Filozofická fakulta UCM v Trnave, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave a Univerzitná knižnica UCM v Trnave.

Fotogaléria