Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Oznam ŠO UCM a OAČ UCM

Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností budú v dňoch 18. 12. 2017 – 5. 1. 2018 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

Medzinárodné vedecké fórum Multilingválne vzdelávanie: teórie a perspektívy

8. decembra 2017 (piatok) sa na pôde Štátneho pedagogického inštitútu v Arkalyku (Kazachstan) uskutočnilo medzinárodné vedecké fórum na tému: Multilingválne vzdelávanie: teórie a perspektívy. Čítať ďalej...

Pozvánka na verejnú prezentáciu kandidátov na dekana FF UCM

Pozývame všetkých študentov a zamestnancov na verejnú prezentáciu kandidátov na dekana FF UCM, ktorá sa uskutoční 13. 12. 2017 o 10.00 hod. v miestnosti Z 0.3
https://www.facebook.com/events/368620986898026/

Videokonferencia s Kazachstanom

7. decembra 2017 (štvrtok) o 12.00 hod. sa v zasadačke Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila študentská videokonferencia na tému: „Systém vzdelávania budúcich učiteľov v Kazachstane a porovnanie so SR“. Čítať ďalej...

Fakultné predvianočné trhy 2017

Študenti etnológie a histórie si pripravili prednášky o historickej gastronómii aj s ochutnávkou jedál. Varila sa aj tradičná etno-kapustnica s mäsom, ale aj pre vegetariánov.

Prezident Slovenskej republiky udelil titul profesor doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc.

Dňa 4. 12. 2017 prezident SR, Andrej Kiska, vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.
Titul profesor udelil aj doc. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc. za oblasť cudzie jazyky a kultúry, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave od roku 2014 na Katedre rusistiky.

Novému profesorovi srdečne blahoželáme.

Foto: SITA; http://www.prezident.sk

Stretnutie na veľvyslanectve Tureckej republiky v Bratislave

V piatok, 1. decembra 2017, sa na pôde veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie dekanky FF UCM – doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., vedúcej katedry anglistiky a amerikanistiky poverenej zastupovaním – PhDr. Gabriely Siantovej, PhD. a PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD. s veľvyslankyňou Tureckej republiky – jeho excelenciou, Hatice Aslıgül Üğdül. Obsahom pracovného stretnutia bolo rozšírenie spolupráce medzi Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s univerzitami v Tureckej republike (Erasmus plus program, pripravovaná prednáška pre študentov FF UCM v Trnave).

Informácia o rektorskom voľne

Z úcty k poslednej rozlúčke s pánom rektorom Dr. h. c. doc. Ing. Jozefom Matúšom, CSc., mim. prof. sa vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a štatutárny zástupca prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. rozhodli všetkým zamestnancom UCM v Trnave v deň konania pohrebu pána rektora 4. 12. 2017 udeliť rektorské voľno s platnosťou od 11.00 hod.

UCM v Trnave udelila titul docent Mgr. Jurajovi Mištinovi, PhD.

Dňa 28. novembra 2017 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na ktorom bol podpredsedom Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Ing. Jozefom Lehotayom, DrSc., odovzdaný dekrét o udelení titulu docent v študijnom odbore 2. 1. 32 cudzie jazyky a kultúry Mgr. Jurajovi Mištinovi, PhD. Čítať ďalej...

Imatrikulácie prvákov 2017

Fotogalériu zo slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného Bc. štúdia FF UCM v akademickom roku 2017/2018 si môžete pozrieť tu.