Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019 - do 28. 09. 2018

História v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

Ponuka online kurzu Akadémie sociálnych inovácií

Oznamujeme všetkým študentom a záujemcom, že ešte stále majú možnosť sa zaregistrovať na Akadémiu sociálnych inovácií. Viac informácií nájdete tu

Rozvrh hodín pre zimný semester 2018/2019

Rozvrh hodín pre denné štúdium na zimný semester 2018/2019 nájdete tu.

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019 - do 28. 09. 2018

Obhajoby dizertačných prác

Dňa 27. augusta 2018 sa na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnia, v študijnom odbore 3.1.3 etnológia v študijnom programe etnológia a mimoeurópske štúdiá, obhajoby dizertačných prác. Harmonogram obhajob nájdete tu.

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii - do 26. 09. 2018