Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018. Verzia na stiahnutie.

Zápis študentov FF UCM do ďalšej časti štúdia v AR 2017/2018

Zápis študentov FF UCM do ďalšej časti štúdia v AR 2017/2018

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Nový web FF

Určite ste si už stihli všimnúť našu novú verziu webu.
Tak neváhajte a otestujte, teraz aj na mobiloch a tabletoch bez zbytočného zoomovania.
Robíme všetko preto, aby sme Vám uľahčili dostupnosť informácií :)
Team FF

Informácia o pridelení ubytovania na AR 2017/2018 pre študentov 1. ročníka

Pridelenie ubytovania študentom 1. ročníka FF UCM v Trnave v akademickom roku 2017/2018.

Informácia o pridelení ubytovania na AR 2017/2018 - odvolania

Pridelenie ubytovania po preskúmaní rozhodnutí o nepridelení ubytovania študentom FF UCM v Trnave v akademickom roku 2017/2018.

Obhajoby dizertačných prác

V dňoch 30. - 31. augusta 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnia, v študijnom odbore 3.1.3 etnológia v študijnom programe etnológia a mimoeurópske štúdiá, obhajoby dizertačných prác. Harmonogram obhajob nájdete tu.

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018