Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Oznam o konaní volieb dekana FF UCM

Na základe §9 ods. 1 písm. b) a §14 Štatútu FF UCM, §3 Zásad volieb dekana FF UCM a uznesenia č. 18/2017 Akademického senátu FF UCM vyhlasuje Akademický senát FF UCM termín volieb dekana Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Viac informácií nájdete tu.

Informačný seminár Erasmus+ stáže

Dňa 22. novembra 2017 sa v miestnosti Z 0.3 (dolná veľká zasadačka na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2) o 13.00 hod. uskutoční informačný seminár pre študentov so záujmom o pracovnú Erasmus+ stáž pre študentov alebo absolventov Bc. alebo Mgr. štúdia.

UCM v Trnave pozýva na ďalší ročník Kariérneho dňa

Začať pracovný život po škole nie je vždy jednoduché a ľahké. A nájsť toho správneho zamestnávateľa je niekedy ešte ťažšie...

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave privítala pána prezidenta

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal pozvanie UCM v Trnave a dňa 14. 11. 2017 sa zúčastnil stretnutia s našimi študentmi v priestoroch univerzity na Bučianskej ulici.

Prednáška spojená s prehliadkou mesta „Sprievodca po Trnave alebo ako vytvoriť itinerár prehliadky mesta“

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky dňa 10. novembra (piatok) prednášku spojenú s prehliadkou mesta Trnava pod názvom: „Sprievodca po Trnave alebo ako vytvoriť itinerár prehliadky mesta“. Prednášajúcim a zároveň sprievodcom bol dr. Andrej Klapica. Účastníci prehliadky si okrem iných pamiatok v Trnave pozreli interiér súčasného arcibiskupského sídla s prijímacím salónom arcibiskupa a vzácne zachovalé fresky v kaplnke.
Fotogaléria

5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Srdečne pozývame všetkých zamestnancov, študentov a priateľov na 5. reprezentačný ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorý sa bude konať dňa 26. 1. 2018 o 19.00 hod. v jedálni UCM, Nám. J. Herdu 2.

Pozvánka na prednášku s praktickým inštruktážnym seminárom

Filozofická fakulta UCM v Trnave, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave a Univerzitná knižnica UCM v Trnave pozývajú všetkých záujemcov do Univerzitnej knižnice UCM v Trnave, kde sa bude dňa 15. novembra 2017 o 10.00 hod. konať prednáška s praktickým inštruktážnym seminárom Textové a jazykové databázy Slovenského národného korpusu ako zdroje informácií (nielen) o slovenskom jazyku. Prednáša: PhDr. Mária Šimková, Ph.D. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu).
Tešíme sa na Vás.

Pozvánka na verejnú diskusiu: Aktívne občianstvo na Slovensku a v krajinách V4: stav a trendy

Inštitút pre verejné otázky (IVO) a Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozývajú na verejnú diskusiu:

UCM v Trnave pozýva na prednášku prezidenta SR

UCM v Trnave pozýva na prednášku pána prezidenta Andreja Kisku, ktorá sa uskutoční dňa 14. 11. 2017 o 9.45 hod v priestoroch veľkej auly na Bučianskej ulici. Všetci ste srdečne vítaní.