Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Harmonogram promócií UCM

Harmonogram promócií UCM v akademickom roku 2016/2017 nájdete tu.

Získali sme ocenenie od Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV

Tešíme sa z ceny Adama Prandu od Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV, ktorú získal kolektív Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM, za Slávnostnú akadémiu spojenú s medzinárodnou vedeckou konferenciou venovanou spoluzakladateľovi NSS Dr.h.c. prof. PhDr. Jánovi Podolákovi, DrSc.

Zahájenie akademického roka 2017/2018

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční 25. septembra 201710.00 hod. v Dome kultúry Trnava, Trojičné námestie 10, Trnava.

Pozvánka na konferenciu pre študentov angličtiny a učiteľstva angličtiny Lifelines and Life Skills

Slovenská komora angličtinárov (SKA) srdečne pozýva na každoročnú konferenciu pre učiteľov angličtiny Lifelines and Life Skills, ktorá sa uskutoční v Nitre v dňoch 22. - 23. 09. 2017.

Výstava Creative Creatures

Srdečne Vás pozývame na výstavu Creative Creatures do Zoya Gallery (Bratislava) od 15. 9. 2017 do 31. 10. 2017. Unikátne podoby života extrémne izolovaných kmeňov vo svete zachytáva fotograf Martin Machaj v jedinečných portrétoch. Ďakujeme za príležitosť spolupracovať na tomto skvelom projekte s uznávaným fotografom.

Ponuka práce pre absolventov

Autonómna oblasť Valencia v Španielsku (Comunidad Valencia) spúšťa program asistent učiteľa anglického jazyka na základnej škole. Polročný program so začiatkom v januári 2018 a týždennou dotáciou 16 vyučovacích hodín, je určený absolventom 1. stupňa vysokých škôl so znalosťou anglického jazyka minimálne na úrovni C1 a základnou znalosťou španielskeho jazyka. 

Redakcia nášho Parazolu hľadá nových kreatívnych členov

Redakcia nášho Parazolu hľadá nových kreatívnych členov. 
Napíš nám na parazol.ucm/zav./gmail.com a dozvieš sa viac!

Spoluorganizovali sme medzinárodnú konferenciu LLCE2017

Filozofická fakulta UCM v Trnave bola spoluorganizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie LLCE2017: 4th International Conference on Language, Literature and Culture in Education, ktorá sa konala vo Florencii v Taliansku, v júli 2017. Konferencia bola zameraná na jazyky, kultúru a literatúru vo vzdelávaní, v rámci ktorej sme prezentovali aj priebežné výsledky z projektu Huncokári v samostatnej sekcii „Multikultúrne a historické aspekty edukácie“.

Viac informácií o konferencii nájdete tu:
http://www.slovakedu.com/conferences/conferences-2017/llce2017/

Fotogaléria

Nové číslo časopisu Parazol

Nové číslo časopisu Parazol nájdete tu.