Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Študentská konferencia LOQUERE

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave Vás pozýva na 2. ročník študentskej konferencie LOQUERE, ktorá sa uskutoční dňa 25. 4. 2018, miestnosť Z0.2 a Z0.3.

Psychodivadlo

Ďalšia unikátna udalosť, ktorú pre študentov FF zorganizovala Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie v spolupráci so Psychologickým klubom UCM, Psychodivadlo "Deti zo stanice ZOO" v podaní Divadelného súboru Slúchadlo. Po predstavení nasledovala diskusia s MUDr. Okruhlicom.
Fotogaléria

Privítali sme študentov stredných škôl

Filozofická fakulta v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny zorganizovali prednášku a prednes básne od francúzskeho básnika a herca Michel de Maulne pre žiakov stredných škôl.
Po prednese nasledovala voľná diskusia nadväzujúca na obsah básní: o zmysle života, lásky, bytia.

Diskusia: Na čo nám je dnes antická filozofia?

Vedúci katedry filozofie a aplikovanej filozofie doc. Matúš Porubjak a dr. Peter Fraňo sa zúčastnili diskusie pod názvom:

Pozvánka na kolokvium ku grantovému projektu

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave Vás pozýva na kolokvium ku grantovému projektu: Inovatívne metódy výučby počiatkov antického sociálno-politického, právneho a etického myslenia, 19. apríla 2018 v zasadacej miestnosti Z 0.3.

Politológ Jozef Lenč o konflikte v Sýrii

Hrozby, ktoré zaznievajú na adresu Sýrie môžu vyústiť do oveľa väčšieho konfliktu. Myslí si to aj autor perestrojky Michail Gorbačov. K téme sa vyjadril aj politológ Jozef Lenč.

Stretnutie s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko

Dňa 11. 4. 2018 navštívil na pozvanie Katedry germanistiky FF UCM našu univerzitu jeho excelencia veľvyslanec SRN pán Joachim Bleicker. 

Mestská televízia Trnava - Mesto v nás

Ako sa mesto Trnava zmenilo počas uplynulých 20 rokov? Na čo radi trnavčania spomínajú? Ako sa žije v meste Trnava? Na podobné a mnohé iné otázky odpovedala aj etnologička, dekanka našej fakulty, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Pozvánka na exkurziu

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva študentov na jednodennú exkurziu do Trenčína, ktorá sa uskutoční dňa 26. 4. 2018.