Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium

Filozofická fakulta ponúka v rámci ďalších foriem vzdelávania doplňujúce pedagogické štúdium aj rozširujúce štúdium, na ktoré si môžu záujemci podať prihlášku do 31. augusta 2018.

História v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

2. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

2. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019 - do 30. 06. 2018

Teach-UP kurzy pre študentov zadarmo

Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia učiteľských študijných programov, ktoré sú zamerané na ISCED 2, sa môžu prihlásiť do štyroch online kurzov v slovenskom jazyku. Kurzy sú venované novým učiteľským kompetenciám (formatívne hodnotenie, personalizované vyučovanie, spolupráca a kreativita žiakov). Online kurzy sú plné pútavých nápadov k vzdelávacím činnostiam a relevantných videomateriálov. Navyše ponúkajú študentom skvelú možnosť vzájomnej online výmeny informácií. Študenti sa takto môžu (v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste) vzdelávať v online kurzoch, ktoré sú zamerané na inovatívne prístupy k vyučovaniu a učeniu sa.

Pozvánka na exkurziu

Katedra rusistiky FF UCM srdečne pozýva všetkých študentov na exkurziu Po stopách histórie Malokarpatskej vínnej cesty, ktorá sa uskutoční 11. mája 2018.

Študentská vedecká a odborná činnosť

Do fakultného kola ŠVOČ (študentská vedecká a odborná činnosť) sa aj v tomto roku zapojilo množstvo študentov s aktuálnymi kultúrno-spoločenskými témami. Za prínosné spracovanie tém blahoželáme všetkým zúčastneným a prajeme veľa ďalších úspechov.

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2018

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2018

Doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium

Filozofická fakulta ponúka v rámci ďalších foriem vzdelávania doplňujúce pedagogické štúdium aj rozširujúce štúdium, na ktoré si môžu záujemci podať prihlášku do 31. augusta 2018.

Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie

Oznamujeme všetkým pedagógom a výskumným pracovníkom, že aj tento rok majú možnosť uchádzať sa o Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie. Uzávierka podávania prihlášok je 12. októbra 2018.

Cesta Slovenskej republiky k štátnej nezávislosti

Pozvánka na prednášku a vyhodnotenie vedomostnej súťaže k 25. výročiu vzniku nezávislej Slovenskej republiky.