Štúdium

Doktorandské štúdium

Organizácia doktorandského štúdia na FF UCM
Prihláška na doktorandské štúdium 
Application form for the doctoral study

Systematická filozofia /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium  - do 31. 08. 2019
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 10. 06. 2019
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Etnológia a mimoeurópske štúdiá /denné, externé/ 

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 02. 09. 2019 
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Všeobecná a experimentálna psychológia /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium- do 02. 08. 2019
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry