Štúdium

Doktorandské štúdium

Organizácia doktorandského štúdia na FF UCM
Dodatok č. 1 k Organizácii doktorandského štúdia FF UCM
Metodický pokyn k vedeckej časti doktorandského štúdia na FF UCM
Prihláška na doktorandské štúdium 
Application form for the doctoral study

Systematická filozofia /denné, externé/

Predĺžené prijímacie konanie na PhD. štúdium  - do 07. 10. 2021
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry 
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 15. 07. 2021
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Etnológia a mimoeurópske štúdiá /denné, externé/ 

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 15. 07. 2021
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Všeobecná a experimentálna psychológia /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 15. 07. 2021
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.