Štúdium

Doktorandské štúdium

Organizácia doktorandského štúdia na FF UCM
Dodatok č. 1 k Organizácii doktorandského štúdia FF UCM
Metodický pokyn k vedeckej časti doktorandského štúdia na FF UCM
Prihláška na doktorandské štúdium 
Application form for the doctoral study

Systematická filozofia /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium  - do 31. 07. 2020
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 31. 07. 2020
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Etnológia a mimoeurópske štúdiá /denné, externé/ 

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 31. 07. 2020 
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Všeobecná a experimentálna psychológia /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 31. 07. 2020
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry