Štúdium

Doktorandské štúdium

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác - etnológia a mimoeurópske štúdiá

Organizácia doktorandského štúdia na FF UCM

Systematická filozofia /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium  - do 12. 06. 2018
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 26. 09. 2018
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Etnológia a mimoeurópske štúdiá /denné, externé/ 

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 30. 10. 2018 
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Všeobecná a experimentálna psychológia /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 06. 08. 2018
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry