Fakulta

Dekanát

Dekanka FF UCM

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 222 b
Telefón: 033/ 5565 280, 033/ 5565 224
0911/199 911
E-mail: katarina.novakovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: utorok 13.00 - 14.30, streda 13.00 - 14.30
Návštevu v rámci úradných hodín je potrebné si vopred dohodnúť na sekretariáte, telefonicky alebo e-mailom.

Prodekani FF UCM

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Prodekanka pre rozvoj a akreditácie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 207 b
Telefón: 033/ 5565 286
E-mail: mariana.sirotovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: pondelok 09.00 - 11.00 

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033/ 5565 278
E-mail: ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: pondelok 10.30 - 11.30, streda 11.00 - 12.00 (+ podľa dohody)

PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť H116
Telefón: 033/ 5565 298
E-mail: dominika.doktorovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: štvrtok 10.00 - 13.00 (+ podľa dohody)

doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Prodekanka pre oblasť zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 202 b
Telefón: 033/ 5565 259
E-mail: monika.hornacek.banasovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: pondelok 12.30 - 14.00 (+ podľa dohody)

Sekretariát dekana a prodekanov FF UCM

Mgr. Miroslava Ožvaldová
Asistentka dekanky
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 222 a
Telefón: 033/ 5565 279
E-mail: miroslava.ozvaldovajohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníci dekanátu FF UCM

Mgr. Barbora Vyskočová
Tajomníčka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 208 b
Telefón: 033/ 5565 223
E-mail: barbora.vyskocovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Anna Neslušanová
Projektová manažérka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 208 a
Telefón: 033/ 5565 228
E-mail: anna.neslusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Beata Veiglová
Sekretárka katedry anglistiky a amerikanistiky, katedry germanistiky, katedry pedagogiky a katedry slovenského jazyka a literatúry
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 a
Telefón: 033/ 5565 225
E-mail: beata.veiglovajohn(zav.)doeucm.sk

Martina Drgoňová
Sekretárka katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, katedry filozofie a aplikovanej filozofie, katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií, katedry psychológie a katedry rusistiky 
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 b
Telefón: 033/ 5565 221
E-mail: martina.drgonovajohn(zav.)doeucm.sk