Fakulta

Dekanát

Dekanka FF UCM

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 222 b
Telefón: 033/ 5565 280, 033/ 5565 224
0911/199 911
E-mail: katarina.novakovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: utorok 13.00 - 14.30, streda 13.00 - 14.30
Návštevu v rámci úradných hodín je potrebné si vopred dohodnúť na sekretariáte, telefonicky alebo e-mailom.

Prodekani FF UCM

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Prodekanka pre kvalitu a ďalšie formy vzdelávania
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 207 b
Telefón: 033/ 5565 286
E-mail: mariana.sirotovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: pondelok 09.00 - 11.00 

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Prodekan pre vedu
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 319 b
Telefón: 033/ 5565 231
E-mail: pavol.tisliarjohn(zav.)doeucm.sk 
Úradné hodiny: piatok 7.30 – 9.30 (+ podľa dohody)

PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Prodekanka pre štúdium
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť H116
Telefón: 033/ 5565 298
E-mail: dominika.doktorovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: štvrtok 10.00 - 13.00 (+ podľa dohody)

doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 202 b
Telefón: 033/ 5565 259
E-mail: monika.hornacek.banasovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: pondelok 12.30 - 14.00 (+ podľa dohody)

Sekretariát dekanky FF UCM

Martina Drgoňová
Asistentka dekanky
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 222 a
Telefón: 033/ 5565 279
E-mail: martina.drgonovajohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníci dekanátu FF UCM

Mgr. Barbora Vyskočová
Tajomníčka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 208 b
Telefón: 033/ 5565 223
E-mail: barbora.vyskocovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Beata Veiglová
Sekretárka katedry filozofie a aplikovanej filozofie, katedry psychológie, katedry pedagogiky a rozširujúceho štúdia
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 a
Telefón: 033/ 5565 225
E-mail: beata.veiglovajohn(zav.)doeucm.sk 

Mgr. Helena Slobodová
Sekretárka katedry anglistiky a amerikanistiky, katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, katedry germanistiky, katedry historických vied a stredueorópskych štúdií, katedry rusistiky, katedry slovenského jazyka a literatúry a dochádzky
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 a
Telefón: 033/ 5565 221
E-mail: helena.slobodovajohn(zav.)doeucm.sk

Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy

Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
PR manažér a koordinátor pre Erasmus+
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 b
Telefón: 033/ 5565 229
E-mail: lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk

Oddelenie vedy

Ing. Mgr. Martina Ivanová
Projektová manažérka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 208 a
Telefón: 033/ 5565 228
E-mail: martina.ivanovajohn(zav.)doeucm.sk

Martina Schmidtová
Odborná referentka oddelenia vedy
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 208 a
Telefón: 033/ 5565 228
E-mail: martina.schmidtovajohn(zav.)doeucm.sk

Oddelenie kvality a ďalších foriem vzdelávania

Mgr. Miroslava Ožvaldová
Manažérka kvality
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 202 a
Telefón: 033/ 5565 226
E-mail: miroslava.ozvaldovajohn(zav.)doeucm.sk

Študijné oddelenie 

Ing. Bibiána Brezovská
Referentka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 107
Telefón: 033/ 5565 216
E-mail: bibiana.brezovskajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Lucia Karásková
Referentka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 107
Telefón: 033/ 5565 216
E-mail: lucia.karaskovajohn(zav.)doeucm.sk