Fakulta

Vedecká rada

Poverený predseda
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Členovia
interní:    prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
               doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
               prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
               prof. Peter Ďurčo, CSc.
               doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.
               prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
               doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
               prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
               doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
               doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
               prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
               prof. PhDr. Peter Zubko, PhD.
               doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
externí:   prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.
               prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
               prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
               prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.
               prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
               doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.
               prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UCM