Fakulta

Vedecká rada

Predsedníčka
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Podpredseda
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Členovia
interní:    prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
               doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
               prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
               prof. Peter Ďurčo, CSc.
               doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.
               prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
               doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
               prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
               prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
               doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
               prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
               prof. PhDr. Peter Zubko, PhD.
               doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
externí:   prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.
               prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
               prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
               prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.
               prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
               doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.
               prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UCM