Fakulta

Vedecká rada

Predseda
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Podpredseda
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Členovia
interní:    prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
               doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
               prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
               prof. Peter Ďurčo, CSc.
               prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
               doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
               doc. PhDr. Terézia Palovičová, Dr. CSc.
               doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
               doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
               prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
               prof. PhDr. Peter Zubko, PhD.
               doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
externí:   prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.
               prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
               prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
               prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.
               prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
               doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.
               prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UCM