Fakulta

Vedecká rada

Predsedníčka
doc. Mgr. Mariana SIROTOVÁ, PhD.

Podpredseda
prof. PhDr. Pavol TIŠLIAR, PhD

Členovia
Interní:    prof. PhDr. Josef DOHNAL, CSc.
               prof. Peter ĎURČO, CSc.
               prof. RNDr. Peter CHRASTINA, PhD.
               prof. PhDr. Ladislav LENOVSKÝ, PhD.
               prof. PhDr. Matúš PORUBJAK, PhD.
               prof. Mgr. Katarína SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, PhD.
               prof. RNDr. Peter SÝKORA, PhD.
               doc. PhDr. Slávka DÉMUTHOVÁ, PhD.
               doc. PhDr. Andrea GROMINOVÁ, PhD.
               doc. PaedDr. Monika HORNÁČEK BANÁŠOVÁ, PhD.
               doc. PaedDr. Juraj MIŠTINA, PhD.
               doc. Mgr. Katarína ŽEŇUCHOVÁ, PhD.
Externí:  prof. PaedDr. Ctibor HATÁR, PhD.
              prof. PhDr. Martin HETÉNYI, PhD.
              prof. PaedDr. Zdena KRÁĽOVÁ, PhD.
              prof. PhDr. Erich PETLÁK, CSc.
              doc. Mgr. Elena LISÁ, PhD.
              doc. PhDr. Miroslava TOKOVSKÁ, PhD.
              doc. Dr. Tünde TUSKA, PhD.


Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UCM
Zápisnice z rokovania Vedeckej rady FF UCM