Fakulta

Vedecká rada

Predsedníčka
doc. Mgr. Mariana SIROTOVÁ, PhD.

Podpredsedníčka
doc. Mgr. Katarína ŽEŇUCHOVÁ, PhD.

Členovia
Interní:    prof. PhDr. Josef DOHNAL, CSc.
               prof. Peter ĎURČO, CSc.
               prof. RNDr. Peter CHRASTINA, PhD.
               prof. PhDr. Ladislav LENOVSKÝ, PhD.
               prof. PhDr. Matúš PORUBJAK, PhD.
               prof. Mgr. Katarína SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, PhD.
               prof. RNDr. Peter SÝKORA, PhD.
               prof. PhDr. Pavol TIŠLIAR, PhD.
               doc. PhDr. Slávka DÉMUTHOVÁ, PhD.
               doc. PhDr. Andrea GROMINOVÁ, PhD.
               doc. PaedDr. Monika HORNÁČEK BANÁŠOVÁ, PhD.
               doc. PaedDr. Juraj MIŠTINA, PhD.

Externí:  prof. PaedDr. Ctibor HATÁR, PhD.
              prof. PhDr. Martin HETÉNYI, PhD.
              prof. PaedDr. Zdena KRÁĽOVÁ, PhD.
              prof. PhDr. Erich PETLÁK, CSc.
              doc. Mgr. Elena LISÁ, PhD.
              doc. PhDr. Miroslava TOKOVSKÁ, PhD.
              doc. Dr. Tünde TUSKA, PhD.

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UCM (2023)
Zápisnice z rokovania Vedeckej rady FF UCM